Minder auto's in de spits door succesvolle aanpak Ga slimmer reizen & werken › Groningen Bereikbaar

Minder auto's in de spits door succesvolle aanpak Ga slimmer reizen & werken › Groningen Bereikbaar

Minder auto's in de spits door succesvolle aanpak Ga slimmer reizen & werken

Minder auto's in de spits door succesvolle aanpak Ga slimmer reizen & werken

31 oktober 2013
In de regio Groningen-Assen zijn ruim 30 grote werkgevers aangesloten bij Ga slimmer reizen & werken, met in totaal meer dan 40.000 werknemers. Voorzitter Beter Benutten Regio Groningen-Assen* Henk Brink: ‘Samen met onze partners wordt hard gewerkt aan de reductie van autokilometers in het woonwerkverkeer. En met succes! Uit de tussenmeting blijkt dat we bijna 10% autokilometers uit de spits hebben gehaald. In totaal is de reductie in de spitsen zelfs ruim 17%! Dit resultaat hebben we met elkaar slechts 2 jaar tijd én met een beperkt budget bereikt.' Beide onderzoeken zijn uitgevoerd door het onderzoeksbureau MuConsult. Zij voeren ook voor andere regio’s deze onderzoeken uit. Volgens Brink kent dit resultaat een aantal succesfactoren: ‘Samen met de werkgevers stimuleren wij met name structurele duurzame alternatieven voor de auto. Wij hebben ons gefocust op de doelstelling, dit was 10% autokilometers uit de spits binnen twee jaar. Hierop zijn alle maatregelen en marketing afgestemd. Denk bijvoorbeeld aan e-bike of e-bakfiets regelingen, ontwikkelen van video-vergaderen, faciliteren thuiswerken en maatregelingen rondom P+R bus of fiets. De inzet en het enthousiasme waarmee de werkgevers actief aan de slag zijn, is in deze regio erg groot.’ Ga slimmer reizen & werken ontvangt gelden van het Rijk, Regio Groningen-Assen en Europese subsidieverstrekkers. Daarnaast dragen de betrokken convenantpartners ook euro 1,- per werknemer bij en stellen zij workshop- en overlegruimtes beschikbaar.

Ook meedoen?

Bedrijven vanaf twintig werknemers kunnen Partner worden van Ga slimmer reizen & werken en gebruik maken van de kennis en kunde in het netwerk en van de speciale acties voor werkgevers en hun werknemers. Zo kan er bijvoorbeeld een e-bakfiets of e-bikes worden geleend kan men meedoen met de financiële vergoeding voor e-bikes en informatie krijgen over de invoering van een flexibel reisbudget. Meer informatie is te vinden op www.gaslimmerreizen.nu. Ga slimmer reizen & werken is ook te vinden op de Promotiedagen Noord Nederland (november MartiniPlaza) direct bij de hoofdingang van de beursplein.
* Beter Benutten Regio Groningen-Assen maakt onderdeel uit van een het landelijke programma BeterBenutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Beter Benutten staat voor minder files, groei op het spoor en meer gebruik van vaarwegen, zodat de economie kan groeien. Rijk, regio en bedrijfsleven nemen samen in de drukste regio’s innovatieve maatregelen die de bereikbaarheid verbeteren.