MartiniPlaza werkt aan een bereikbare stad › Groningen Bereikbaar

MartiniPlaza werkt aan een bereikbare stad › Groningen Bereikbaar

MartiniPlaza werkt aan een bereikbare stad

MartiniPlaza werkt aan een bereikbare stad

19 januari 2018

MartiniPlaza en Groningen Bereikbaar zetten zich samen in voor een bereikbare stad. De komende jaren zijn er in Groningen werkzaamheden aan de wegen en het spoor, zoals de ombouw van de zuidelijke ringweg en de vernieuwing van het stationsgebied. Dit zorgt onvermijdelijk voor verkeershinder. Om deze waar mogelijk te beperken en bezoekers aan MartiniPlaza zo goed mogelijk te informeren, is vrijdag 19 januari door beide partijen een samenwerkingsovereenkomst getekend.

Hij is niet te missen. Het grote spandoek aan de gevel van het MartiniPlaza, te zien vanaf de zuidelijke ringweg. "Groningen vernieuwt weg en spoor, houd rekening met hinder. Check voor vertrek GroningenBereikbaar.nl.” Het is slechts een van de gezamenlijke uitvoeringsmaatregelen van MartiniPlaza en Groningen Bereikbaar. De evenementenlocatie ligt aan de voet van de ringweg, die komende jaren op de schop gaat. Willem de Kok, directeur MartiniPlaza: "Ons gebouw ligt op een schitterende locatie aan de ring. We zien dat er de komende jaren tijdens de werkzaamheden uitdagingen liggen voor onze bereikbaarheid door verkeershinder. We blijven bereikbaar maar zullen ons hiervoor extra moeten inzetten, denk bijvoorbeeld aan het goed en tijdig informeren van onze bezoekers."

"We zien dat er de komende jaren tijdens de werkzaamheden uitdagingen liggen voor onze bereikbaarheid" 

Veel bezoekers

Jaarlijks komen er ongeveer een half miljoen bezoekers naar MartiniPlaza. Naast Stadjers komt er veel publiek uit de hele noordelijke regio en daarbuiten af op de evenementen en voorstellingen. Wilko Huyink, directeur Groningen Bereikbaar: "We staan voor een gezamenlijke opgave om de stad bereikbaar te houden tijdens de werkzaamheden. Samen met bedrijven werken we aan slimme oplossingen, denk aan het op tijd informeren van medewerkers en bezoekers over werkzaamheden en hinder. Maar ook het stimuleren van reisalternatieven zoals parkeren op een P+R-locatie en het gebruik van het OV of de fiets. MartiniPlaza is voor ons een belangrijke partner, mede vanwege de ligging en de vele bezoekers die ze ontvangt. "

Gratis pendelbus

Het spandoek aan de gevel van de evenementenlocatie is een onderdeel van het informeren van publiek. De Slimme Kaart van Groningen Bereikbaar met actuele verkeersinformatie en werkzaamheden staat ook op de website van MartiniPlaza. Een ander voorbeeld is de gratis pendelbus die is ingezet tijdens de Promotiedagen voor het bedrijfsleven, een evenement met veel bezoekers. Omdat elk evenement verschillend is, blijven MartiniPlaza en Groningen Bereikbaar in gesprek over mogelijke maatregelen.

MartiniPlaza werkt aan een bereikbare stad

MartiniPlaza werkt aan een bereikbare stad