Maandag informatiebijeenkomst ondernemers over werkzaamheden Ring Oost en Noord › Groningen Bereikbaar

Maandag informatiebijeenkomst ondernemers over werkzaamheden Ring Oost en Noord › Groningen Bereikbaar

Maandag informatiebijeenkomst ondernemers over werkzaamheden Ring Oost en Noord

Maandag informatiebijeenkomst ondernemers over werkzaamheden Ring Oost en Noord

30 mei 2014
In het congres- en vergadercentrum Hanze Plaza, Protonstraat 16 in Groningen, begint maandagmiddag 2 juni een voorlichtingsbijeenkomst gewijd aan de komende werkzaamheden aan de Ring Oost en Ring Noord. Organisator is Groningen Bereikbaar. Veel organisaties werken de komende jaren hand in hand aan de duurzame bereikbaarheid van Groningen. Dat is nodig, maar betekent wel afsluitingen, omleidingen, langere reistijden en soms tijdelijk wat verslechterde bereikbaarheid... ook voor ondernemers . Het is voor ondernemers en bedrijven van groot belang om tijdig op de hoogte te zijn van wat ze staat te wachten en welke gevolgen projecten zoals "ring oost en noord" precies hebben,  ook voor  hun bezoekers, leveranciers en werknemers. Namens de ring oost en noord is de projectleider Bart Bouma aanwezig. De bijeenkomst begint maandag 2 juni 's middags om vier uur en duurt tot half zes. Plaats: Congres- en vergadercentrum Hanze Plaza
Protonstraat 16
9743 AL Groningen Belangstellenden kunnen zich al vast per mail aanmelden bij Groningen Bereikbaar: info@groningenbereikbaar.nl.