Low Car Diet Groningen: 19% minder autogebruik › Groningen Bereikbaar

Low Car Diet Groningen: 19% minder autogebruik › Groningen Bereikbaar

Low Car Diet Groningen: 19% minder autogebruik

DUO-medewerkers reisden dit najaar het duurzaamst

02 december 2016

De medewerkers van DUO zijn de meest duurzaam reizende werknemers van Groningen. Ze kroonden zich tot winnaars van de najaarseditie van het Low Car Diet in Groningen: een wedstrijd waarin bedrijven een maand lang zo duurzaam mogelijk van en naar het werk reisden. Het Low Car Diet werd voor de tweede keer dit jaar georganiseerd door Groningen Bereikbaar in samenwerking met Urgenda.

Als prijs mogen de medewerkers van DUO een halfjaar gebruik maken van een hi-speed e-bike. Met dit type elektrische fiets kunnen snelheden tot 45 km/h worden behaald. Daardoor is de hi-speed e-bike een goed alternatief voor de auto voor forensen die langere afstanden moeten afleggen. Piet Koehorst, manager services en bereikbaarheid van DUO, kreeg de speed pedelec op donderdag 1 december uitgereikt aan de Kempkensberg door directeur Wilko Huyink van Groningen Bereikbaar.

OV geliefd alternatief

De 66 deelnemende werknemers van DUO verdienden deze titel door een maand lang het succesvolst hun reisgedrag aan te passen. Door de auto te laten staan en te kiezen voor alternatieve vormen van vervoer, produceerden zij 48% minder CO2-uitstoot. Het autogebruik daalde van 17% naar 4%. Met name het openbaar vervoer bleek een geliefd alternatief: Het gebruik hiervan steeg met 14%.

Naast DUO deden er vier andere Groningse bedrijven mee aan de najaarseditie van het Low Car Diet: de Hanzehogeschool Groningen, Gasunie, RDW en RoyalHaskoningDHV. In totaal daalde het autogebruik van de werknemers met 19% en zorgden zij voor 28% minder CO2-uitstoot (7,12 ton). Een groot deel van de autoritten vond bovendien buiten de spits plaats. De alternatieven waar medewerkers gebruik van maakten waren het OV, de elektrische fiets en het thuiswerken.

DUO: Ruimte voor fietsers

DUO is al langere tijd actief bezig met de mobiliteit van haar medewerkers en probeert ook andere bedrijven hierbij te betrekken. Zo wordt bijvoorbeeld de ruimte in de parkeergarage beter benut door er extra fietsenstallingen te plaatsen, terwijl het aantal parkeerplaatsen voor auto’s gewoon gelijk blijft. Ook is DUO actief betrokken bij bijeenkomsten op Europapark en het Cascadeplein om de bereikbaarheid van Groningen te bespreken.

Groningen Bereikbaar ondersteunt initiatieven als het Low Car Diet om inwoners en forenzen bewust te maken van alternatieve manieren om van en naar Groningen te reizen. Dit leidt tot minder drukte op de weg en een betere bereikbaarheid van Groningen.