Live Traffic Groningen voor betere doorstroming verkeer › Groningen Bereikbaar

Live Traffic Groningen voor betere doorstroming verkeer › Groningen Bereikbaar

Live Traffic Groningen voor betere doorstroming verkeer

Live Traffic Groningen voor betere doorstroming verkeer

04 november 2015

Groningen Bereikbaar heeft op 3 november Live Traffic Groningen in gebruik genomen. Het gaat om een systeem dat de doorstroming van het verkeer in en rond Groningen verbetert. Gedeputeerde Fleur Gräper van de Provincie Groningen en Erik van 't Hoff, bestuurslid MKB Noord, stelden Live Traffic Groningen op 3 november in werking tijdens een feestelijke bijeenkomst in MartiniPlaza. Dat deden zij samen met de Verkeerscentrale in Wolfheze. Met Live Traffic Groningen is Groningen Bereikbaar op het vlak van verkeersmanagement klaar voor de aankomende grote projecten aan wegen en spoor, zoals de ombouw van de zuidelijke ringweg en het Hoofdstation.

Live Traffic Groningen

Groningen Bereikbaar doet er alles aan om vertraging bij wegwerkzaamheden, incidenten, evenementen en drukte op de weg tot een minimum te beperken. Daarvoor staat er nu veel techniek langs de weg om het verkeer te informeren, te verleiden om bijvoorbeeld een andere route te nemen en te verdelen over het wegennet. Deze techniek noemen we 'Live Traffic Groningen'. Weten hoe het werkt?

Bekijk onze film op YouTube.

Instrumentarium

Live Traffic Groningen bestaat uit verschillende instrumenten voor verkeersmanagement, die in samenhang worden ingezet. Op de belangrijkste routes naar en in de stad staan dynamische informatiepanelen. Zij informeren weggebruikers over ongevallen, verkeersdrukte, alternatieve routes en de parkeer- en reismogelijkheden vanaf de P+R-terreinen. Het nieuwe parkeerinformatiesysteem leidt automobilisten naar de dichtstbijzijnde parkeergarage met vrije parkeerplaatsen. Vanuit een VRI-centrale kunnen verkeerslichten op afstand worden bediend voor scenario's, bijvoorbeeld extra verkeersstromen bij een thuiswedstrijd van FC Groningen. Er hangen camera's langs de ringweg om ongevallen sneller te kunnen signaleren en afhandelen. Tot slot is er instrumentarium geplaatst voor het inwinnen van gegevens, die als verkeersinformatie naar navigatiesystemen en serviceproviders als de ANWB en VID gaat.

Verkeerscentrale Wolfheze

Alle instrumenten van Live Traffic Groningen komen samen in de verkeerscentrale in Wolfheze. Daar monitoren wegverkeersleiders 24 uur per dag, 7 dagen per week de doorstroming in heel Noord- en Oost-Nederland. Bij verkeershinder in Groningen zetten zij Live Traffic Groningen in.

Minder hinder

Live Traffic Groningen is mede mogelijk gemaakt dankzij een financiële bijdrage van de gemeente Groningen, Provincie Groningen en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (Beter Benutten). Met Live Traffic Groningen kunnen Groningen Bereikbaar en haar partners hinder niet voorkomen. Wel kunnen ze ervoor zorgen dat het moment waarop hinder optreedt later plaatsvindt en eerder eindigt. Het resultaat is een betere doorstroming van het verkeer en minder hinder voor de weggebruiker. Bekijk ook onze

Folder over Live Traffic Groningen [pdf, 2.39 MB]