Leveranciers e-bike gezocht voor pilot › Groningen Bereikbaar

Leveranciers e-bike gezocht voor pilot › Groningen Bereikbaar

Leveranciers e-bike gezocht voor pilot

Leveranciers e-bike gezocht voor pilot

15 juli 2014
In regio Noord loopt in het kader het landelijke programma Beter Benutten het programmaonderdeel Vraagbeïnvloeding Hoogwaardig Openbaar Vervoer Noord. In nauwe samenwerking met onderwijsinstellingen worden maatregelen ontwikkeld op het gebied van bereikbaarheid. Een van de maatregelen om de overvolle bussen en treinen richting Groningen te ontlasten, is het stimuleren van scholieren en studenten om met de e-bike naar school te gaan. Het gebruik van de e-bike vergroot de actieradius waarbinnen de leerlingen fietsend naar school kunnen reizen. Hiervoor wordt in het najaar een pilot gestart. In deze pilot willen we o.a. meer inzicht krijgen in de voordelen, wensen en behoeften van het gebruik van de e-bike door deze doelgroepen. We nodigen leveranciers uit om mee te doen. Bekijk hier de uitvraag voor leveranciers: Offerteverzoek Pilot ‘e-bike scholieren en studenten Groningen’_Beter Benutten (Pdf 1 mb). bron: Groningen Bereikbaar i.s.m. Regio Groningen-Assen en Beter Benutten.