Lees nu de nieuwe krant van Groningen Bereikbaar › Groningen Bereikbaar

Lees nu de nieuwe krant van Groningen Bereikbaar › Groningen Bereikbaar

Lees nu de nieuwe krant van Groningen Bereikbaar

Lees nu de nieuwe krant van Groningen Bereikbaar

01 december 2015
Vanaf 2 december valt hij weer bij inwoners van Groningen en omstreken op de mat: de nieuwe krant van Groningen Bereikbaar. De krant zit als bijlage bij het plaatselijke huis-aan-huisblad (Groninger Gezinsbode, Gezinsblad Assen, HS-krant, Roder Journaal en Midweek).  In deze editie is er onder meer aandacht voor de groei van station Europapark, de verbeteringen in het spoorplan Noord Nederland, de nieuwe technische hulpmiddelen langs de weg en de investeringen in fiets- en voetgangersroutes in en rond de stad.

Ringwegen katern

Naast deze onderwerpen bevat de krant een apart katern met de naam 'Groningen Ringwegen'. Hierin komen de verbeteringen aan de oostelijke- en noordelijke ringweg aan bod en wordt een update gegeven over de plannen voor de ombouw van de zuidelijke ringweg. Vaste terugkerende onderdelen zijn natuurlijk de bijdrage van Stadshistoricus Beno Hofman, die ons meeneemt naar de oorsprong van de Groningse ringwegen, en de projectenkaart van Groningen Bereikbaar, waarop zowel de huidige als de toekomstige werkzaamheden aan de infrastructuur van Groningen te zien zijn.

Online lezen

Heeft u de krant niet ontvangen of wilt u hem graag op pc of tablet lezen? Lees de zevende editie van deze krant dan online.