Inloopbijeenkomst over werkzaamheden Rijksweg en N360 › Groningen Bereikbaar

Inloopbijeenkomst over werkzaamheden Rijksweg en N360 › Groningen Bereikbaar

Inloopbijeenkomst over werkzaamheden Rijksweg en N360

Inloopbijeenkomst over werkzaamheden Rijksweg en N360

15 juni 2015
De provincie Groningen organiseert een inloopbijeenkomst over de werkzaamheden aan de Rijksweg en N360 in Groningen. De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 24 juni bij Buurt- en Speeltuinvereniging Ruischerbrug, Woldweg 41 in Groningen. Bezoekers kunnen tussen 16.00 en 20.00 uur binnenlopen. Er zijn vertegenwoordigers van de aannemer en de provincie Groningen aanwezig om vragen te  beantwoorden.  Deze zomer voert de provincie werkzaamheden uit aan de Rijksweg  en de provinciale weg N360 tussen  de aansluiting met de Leeuwenburgstraat (bij de Albert Heijn) en het kruispunt Ruischerbrug. Tijdens de werkzaamheden zijn af en toe weggedeeltes gestremd. Deze stremmingen vinden zo veel mogelijk in het weekend plaats.

Planning

Vanaf 15 juni 2015 worden in het Damsterdiep damwanden aangebracht. Hiervoor worden  bij de Ruischerwaardbrug en de Ruischerbrug rijstroken van de N360 gestremd. Het verkeer van en naar Groningen kan dan maar van één rijstrook gebruikmaken. Dit levert hinder voor het verkeer op. Daarom worden weggebruikers geadviseerd zo veel mogelijk de de N360 te mijden en de richting Appingedam via de Eemshavenweg (N46) en Loppersum (N996) te nemen. In het weekeinde van 18 en 19 juli 2015 wordt het weggedeelte tussen de kruispunten Ruischerwaard en Ruischerbrug volledig gestremd. Het verkeer wordt dan omgeleid via de Driebondsweg. De Borgbrug is dan weer in gebruik. Vanaf 20 juli 2015 is de rijstrook vanaf de Oostelijke Ringweg naar de Leeuwenburgstraat gestremd. Aansluitend in het weekend van 25 en 26 juli wordt dit gedeelte in beide richtingen afgesloten voor asfalteringswerkzaamheden. In het weekend van 1 en 2 augustus 2015 is het gedeelte van de Oostelijke Ring tot de  Ruischerwaard volledig gestremd. Er wordt dan  geluidarm asfalt aangelegd. In de week van 3 tot 9 augustus (de laatste week van de bouwvak) zijn er veel werkzaamheden bij het kruispunt bij Ruischerbrug. Van donderdag 6 augustus tot zondag 9 augustus 2015 is de N360 tussen de aansluiting met de Oostelijke Ringweg en het kruispunt bij Ruischerbrug volledig gestremd. Dan wordt er een nieuwe asfaltdeklaag aangebracht en komen er nieuwe portalen voor de verkeerslichten. Verkeer richting Appingedam en Delfzijl moet dan gebruik maken van de Oostelijke Ringweg en de Eemshavenweg (N46). Kijk voor een gedetailleerde planning op de werkzaamhedenkaart.

N360

De provincie Groningen wil op de N360 de verkeersveiligheid, de doorstroming, het openbaar vervoer en de leefbaarheid van de N360 tussen de stad Groningen en Appingedam verbeteren. Hiervoor worden in de komende twee jaar op vijftien verschillende locaties maatregelen uitgevoerd. In de eerste fase worden de locaties binnen de stad Groningen aangepakt. bron: provinciegroningen.nl