Informatiebijeenkomst voor het bedrijfsleven over werkzaamheden 2018 › Groningen Bereikbaar

Informatiebijeenkomst voor het bedrijfsleven over werkzaamheden 2018 › Groningen Bereikbaar

Informatiebijeenkomst voor het bedrijfsleven over werkzaamheden 2018

Informatiebijeenkomst voor het bedrijfsleven over werkzaamheden 2018

20 februari 2018

Groningen krijgt dit jaar te maken met diverse grote werkzaamheden aan weg en spoor. Met name tijdens het Hemelvaartweekend en het najaar wordt hierbij extra hinder verwacht op de weg en zijn er periodes waarin treinen niet rijden. Al een aantal jaren werkt Groningen Bereikbaar samen met haar partners aan het goed bereikbaar houden van de stad tijdens de werkzaamheden.

Nu één van de grootste projecten in uitvoering gaat en er aan diverse andere projecten wordt gewerkt, is de gezamenlijke opgave om de stad bereikbaar te houden groter dan ooit. Op donderdag 15 maart informeert Groningen Bereikbaar het bedrijfsleven over de planning en de impact van de werkzaamheden in 2018 en gaan we in op de gezamenlijke opgave.

Programma

07.45 uur:           Inloop

08.00 uur:           Welkomstwoord

08.05 uur:           Start plenaire programma
                             De werkzaamheden in 2018, de impact en de maatregelen

09.30 uur:           Informatiemarkt met informatie over alle projecten in en rond Groningen en wat we samen kunnen doen om de hinder zoveel mogelijk te beperken                              

10.00 uur:           Themasessies
                             1.Hoe zorgen we dat bezoekers blijven komen
                             2.Logistiek
                             3.Hoe helpen we medewerkers slim te reizen en te werken
                             4.Onderwijs

11.00 uur:           Einde programma

Datum en locatie

De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 15 maart van 08.00 tot 11.00 uur in de Oosterpoort (Trompsingel 27, 9724DA Groningen).

Aanmelden

Met deze bijeenkomst wil Groningen Bereikbaar het bedrijfsleven zo goed mogelijk informeren. Houdt u zich binnen uw organisatie bezig met het thema bereikbaarheid (voor bijvoorbeeld klanten, bezoekers, medewerkers of logistieke processen) dan bent u van harte welkom op de informatiebijeenkomst. U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst door een e-mail te sturen naar info@groningenbereikbaar.nl. Wilt u hierbij ook aangeven of en welke themasessie u wilt bijwonen?