Honderd personen testen slimme deelfietsen in Groningen › Groningen Bereikbaar

Honderd personen testen slimme deelfietsen in Groningen › Groningen Bereikbaar

Honderd personen testen slimme deelfietsen in Groningen

Honderd personen testen slimme deelfietsen in Groningen

01 maart 2017

Op 1 maart is een proef gestart met een fietsdeelsysteem in de stad Groningen onder de naam BikeShare 050. Zo'n honderd proefpersonen gaan gedurende een half jaar het systeem testen. Bijzonder is dat gebruikers de 20 beschikbare fietsen met een app kunnen vinden en reserveren en daarnaast het slot ermee kunnen ontgrendelen. Initiatiefnemer is de samenwerkingsorganisatie Groningen Bereikbaar, die maatregelen bedenkt om automobilisten uit de spits te halen en met reisalternatieven komt.

Zes partijen

"Groningen wil nu en in de toekomst goed bereikbaar zijn. De fiets speelt hierin een belangrijke rol. Daarom introduceren wij dit fietsdeelsysteem naar een idee van Steven de Boer van EnTranCe, onderdeel van de Hanzehogeschool", zegt directeur Wilko Huyink van Groningen Bereikbaar. Zes partijen doen mee aan BikeShare 050: het Noorderpoort, het Alfa-college, de Hanzehogeschool, de gemeente Groningen, de provincie Groningen en Groningen Bereikbaar. Iedere partij registreert een aantal gebruikers, in totaal ongeveer honderd personen.

Smartphone

De gebruikers van de deelfiets krijgen een inlogcode voor de app. De fietsen zijn hiermee tot vier uur van tevoren te reserveren. Ze zijn gestald op een aantal plekken in de stad, zoals scholen, overheidsgebouwen en P+R-terreinen. Bij het achterlaten meldt de gebruiker de fiets via zijn smartphone weer af. Tijdens de proef wordt er samengewerkt met re-integratieorganisatie WerkPro. Bij een mankement aan de fiets krijgt WerkPro een melding en repareert deze. Als er te veel deelfietsen op één punt in de stad staan, zorgen medewerkers van WerkPro voor een betere verspreiding.

Voordelen

Het fietsdeelsysteem heeft verschillende voordelen. Het zorgt voor minder auto's in de spits en verbetert de bereikbaarheid van scholen en kantoren in de stad. Forenzen kunnen gemakkelijk vanaf de randen van de stad, zoals P+R-terreinen, het laatste deel van hun reis per fiets afleggen. Studenten kunnen binnen de stad fietsen in plaats van met de stadsbus te reizen. Dit is met name interessant voor de drie onderwijsinstellingen die meedoen aan de pilot. Daarnaast kan BikeShare 050 bijdragen aan de aanpak van het fietsparkeren en het verminderen van het aantal weesfietsen in de stad. "Ook met het oog op de aanpak van de zuidelijke ringweg, is het goed fietsen onder forenzen te stimuleren. En natuurlijk is fietsen gewoon gezond!", aldus Huyink.

Ambitie

Gedurende de proefperiode onderzoekt Groningen Bereikbaar niet alleen of de techniek goed werkt en wat de bevindingen van de gebruikers zijn. Als de proef succesvol is, is de ambitie meer deelfietsen in te zetten. Meer informatie staat op de pagina van BikeShare 050.

Beter Benutten

BikeShare 050 is een initiatief van Groningen Bereikbaar binnen het programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Beter Benutten staat voor minder files, groei op het spoor en meer gebruik van vaarwegen, zodat de economie kan groeien. Rijk, regio en bedrijfsleven nemen samen in de drukste regio’s innovatieve maatregelen die de bereikbaarheid verbeteren. Slimme keuzes, sterke combinaties.

Honderd Groningers testen slimme deelfietsen

Honderd Groningers testen slimme deelfietsen