Heiwerkzaamheden Noordzeebrug vanaf 11 september: verkeershinder en afsluitingen! › Groningen Bereikbaar

Heiwerkzaamheden Noordzeebrug vanaf 11 september: verkeershinder en afsluitingen! › Groningen Bereikbaar

Heiwerkzaamheden Noordzeebrug vanaf 11 september: verkeershinder en afsluitingen!

Heiwerkzaamheden Noordzeebrug vanaf 11 september: verkeershinder en afsluitingen!

09 september 2013
De heiwerkzaamheden van de damwanden vinden ditmaal meer in de richting van het bedrijventerrein De Hoogte plaats.

Hinder en omleidingen

Woensdag overdag is er voor verkeer - afkomstig uit de richting Eemshaven - slechts één rijstrook beschikbaar. Vanaf woensdagavond 19.00 uur tot donderdagochtend 06.00 uur is het niet mogelijk voor verkeer komende vanuit de richting Eemshaven om via de Noordzeebrug de stad in te rijden! Het verkeer - komende vanuit de richting Eemshaven - wordt dan omgeleid via de Oostelijke Ringweg.  Komende vanuit de stad richting Eemshaven zijn alle rijstroken beschikbaar. Weggebruikers dienen rekening te houden met verkeershinder op dit traject! Voor fietsers en voetgangers zijn er geen omleidingen.

Damwanden

De werkzaamheden omvatten het plaatsen van zogenaamde (stalen) damwanden aan beide zijden van de brug. Aangezien de nieuwe brug in twee fasen wordt gebouwd en drie meter wordt verhoogd, is het aanbrengen van deze damwanden (voor scheiding van zand, nodig voor ophoging) noodzakelijk. Omwonenden dienen rekening te houden met eventuele geluidsoverlast, maar dat zal tot een minimum worden beperkt.

Herstelwerkzaamheden

Eind augustus jl. zijn ter hoogte van Noorderhoogebrug de eerste damwanden geheid. De komende werkzaamheden zijn hier een vervolg op. Aangezien er toen problemen ontstonden met de ondergrond - die tot schade van het wegdek hebben geleid - is er nu ’s nachts extra tijd ingecalculeerd om beschadigingen te repareren.