Groot onderhoud A7 van start › Groningen Bereikbaar

Groot onderhoud A7 van start › Groningen Bereikbaar

Groot onderhoud A7 van start

Groot onderhoud A7 van start

22 augustus 2017

Rijkswaterstaat voert tussen maandag 28 augustus en maandag 30 oktober 2017 groot onderhoud uit aan de A7. De werkzaamheden worden voornamelijk ’s nachts en in het weekend uitgevoerd. Daarom is naar verwachting de hinder voor de weggebruiker gering.

Geringe hinder

Tussen 28 augustus en 15 september vindt onderhoud plaats aan de A7 bij de Beerstertunnel bij Winschoten. Gedurende deze werkzaamheden wordt 1 rijbaan afgesloten. De maximumsnelheid wordt teruggebracht naar 70 km/h. Omdat er voornamelijk ’s nachts en in het weekeinde wordt gewerkt, is de hinder voor de weggebruiker ook bij deze werkzaamheden naar verwachting gering. 

Vervolgens vindt in de periode van 5 tot 30 oktober groot onderhoud aan de A7 tussen Westerbroek en Zuidbroek plaats. Tijdens deze periode wordt de asfaltlaag van de hoofdrijbaan vervangen. Omdat er voornamelijk ’s nachts en in het weekeinde wordt gewerkt, is de hinder voor de weggebruiker ook bij deze werkzaamheden naar verwachting gering.

Iedere tien jaar

Groot onderhoud aan Rijkswegen vindt iedere tien jaar plaats. Door het intensieve gebruik van de weg moet asfalt worden vervangen, voegen in het wegdek bij bruggen en viaducten hersteld en worden er diverse aanvullende werkzaamheden uitgevoerd. 

Rijkswaterstaat informeert de weggebruikers via verschillende kanalen, waaronder de regionale media. Ook treft men informatie aan op de website van Groningen Bereikbaar en op www.rijkswegennoord.nl en www.vananaarbeter.nl. Verder verstuurt Rijkswaterstaat regelmatig berichten met nieuwsfeitjes via Twitter. Voor vragen over de wegwerkzaamheden kan men terecht bij het 0800-nummer van Rijkswaterstaat.

Bron: Rijkswaterstaat