Groninger bedrijfsleven draagt bij aan een bereikbare stad › Groningen Bereikbaar

Groninger bedrijfsleven draagt bij aan een bereikbare stad › Groningen Bereikbaar

Groninger bedrijfsleven draagt bij aan een bereikbare stad

Groninger bedrijfsleven draagt bij aan een bereikbare stad

14 juni 2017

Om stad en regio de komende jaren goed bereikbaar te houden werkt Groningen Bereikbaar nauw samen met het onderwijsveld en het bedrijfsleven. Inmiddels zijn 75 grote werkgevers met ruim 50.000 medewerkers aangesloten bij Groningen Bereikbaar. Tijdens het 'captains breakfast' op 1 juni kwamen deze werkgevers bij elkaar

Groningen Bereikbaar en de uitvoerende aannemers van projecten als Aanpak Ring Zuid en Groningen Spoorzone treffen diverse maatregelen om het verkeer zo goed mogelijk te laten doorstromen tijdens werkzaamheden. Denk hierbij aan slimme bouwtechnieken, goed afgestemde bouwplanningen en digitale verkeerssystemen die ervoor zorgen dat we de bestaande infrastructuur optimaal benutten. Ondanks deze maatregelen blijft verkeershinder tijdens dit soort grote werkzaamheden onvermijdelijk.

Groningen Bereikbaar en de Groninger werkgevers zetten zich daarom in om zoveel mogelijk auto's uit de spits te halen,  Dit doen ze door hun medewerkers te stimuleren met fiets- en/of OV te reizen, thuis te werken of te reizen buiten de spits. Dit heeft nu al effect en zorgt voor ‘spitsmijdingen’. Om voor de forenzen ruimte te bieden in het OV zetten onderwijsinstellingen zich in om studenten en scholieren uit de OV-spits te halen. De komende tijd gaan de werkgevers en de onderwijsinstellingen hier nog sterker op inzetten om zo de stad tijdens de werkzaamheden zo goed mogelijk bereikbaar te houden voor alle reizigers.

Groningen Bereikbaar ondersteunt de bedrijven en onderwijsinstellingen hierbij met stimuleringsacties, campagnes en regelingen waardoor het voor werknemers, scholieren of studenten aantrekkelijker wordt om ‘anders’ te gaan reizen. Daarnaast wordt het bedrijfsleven op de hoogte gehouden van de actuele en toekomstige verkeershinder, zoals tijdens het ‘captains breakfast’ van 1 juni j.l.