Groningen krijgt toekomstbestendig Hoofdstation om trots op te zijn › Groningen Bereikbaar

Groningen krijgt toekomstbestendig Hoofdstation om trots op te zijn › Groningen Bereikbaar

Groningen krijgt toekomstbestendig Hoofdstation om trots op te zijn

Groningen krijgt toekomstbestendig Hoofdstation om trots op te zijn

23 januari 2015
De geplande uitbreiding van het Hoofdstation met sporen, perrons en een perrontunnel kan de groei van reizigers straks goed opvangen. Dat blijkt uit het zogenaamde Ruimtelijk Functioneel Ontwerp. De bustunnel, fietstunnel en fietsenstalling die vorig jaar zijn toegevoegd, passen goed in het ontwerp. In de plannen is rekening gehouden met een mogelijke verhuizing van het busstation naar de zuidkant van het Hoofdstation. Zo is er in het ontwerp ruimte opgenomen voor winkels en reizigersvoorzieningen bij de nieuwe zuidentree. De uitgewerkte plannen van de stuurgroep Groningen Spoorzone waarin gemeente Groningen, provincie Groningen, ProRail, NS en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu zitten, worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad van Groningen en Provinciale Staten van de provincie Groningen. De begroting voor de plannen die nu zijn uitgewerkt, sluit op ruim 275 miljoen euro.

Hoofdstation om trots op te zijn

De Stadsbouwmeester, Provinciaal Bouwmeester en Spoorbouwmeester hebben met hulp van NL Architects in beeld gebracht hoe het Hoofdstation er mogelijk uit kan komen te zien. Het monumentale stationsgebouw en het nieuwe perronplein daar direct achter krijgen de hoofdrol op het vernieuwde station. Het ruime perronplein ontstaat doordat de huidige sporen 1, 2 en 3 worden gedempt. Hier zijn nieuwe winkels en terrassen onder de monumentale kappen ingetekend.

Fietstunnel van groot belang voor oplossen stallingsopgave

Met de keuze voor een vrij toegankelijke voetgangerstunnel en een fietstunnel onder de sporen door, wordt de huidige barrièrewerking van het spoor opgeheven. Deze nieuwe verbindingen bieden extra kansen voor de ontwikkeling van Stationsgebied Zuid, het gebied ten zuiden van de sporen wat vrijkomt door het verplaatsen van het opstelterrein naar 'de Vork' in de gemeente Haren. De fietstunnel heeft daarnaast een belangrijke functie voor het oplossen van de stallingsproblematiek in het stationsgebied. De behoefte aan fietsenstallingen in het stationsgebied neemt naar verwachting in 2020 toe tot 15.000 plaatsen en in 2030 tot 17.500 plaatsen. Aan de zuidzijde van het spoor, direct grenzend aan de voetgangerstunnel, komt een nieuwe ondergrondse fietsenstalling voor 5.000 fietsen. De fietstunnel biedt een snelle en rechtstreekse verbinding tussen het Stadsbalkon aan de noordzijde van de sporen en de nieuwe ondergrondse fietsenstalling ten zuiden de sporen. Aanvullend op deze ondergrondse fietsenstalling zet de stuurgroep Groningen Spoorzone in op het bouwen van een nieuwe fietsenstalling voor 2.200 plekken op de oostflank van het nieuwe perronplein, gelegen direct achter het Hunzehuys. Met deze ingrepen wordt de stallingsproblematiek grondig aangepakt en is tevens voor de toekomst voldoende flexibiliteit voor groei ingebouwd.

Resultaten participatie

De stuurgroep Groningen Spoorzone heeft naar aanleiding van participatie besloten in de plannen vier wissels te verplaatsen naar het Hoofdstation. Resultaat hiervan is dat bij de Verlengde Lodewijkstraat en Verlengde Willemstraat geen voelbare toename van trillingen optreedt, terwijl bij de Viaductstraat en het Hunzehuys nog steeds sprake is van een kleine afname van trillingen. Bij het nieuwe opstelterrein in de gemeente Haren komt een wal om geluid- en lichteffecten voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken. De wal zorgt ervoor dat het opstelterrein ook in de winter nauwelijks te zien is. Het opstelterrein krijgt led verlichting voor minimale lichtuitstraling in de nacht. Alle documenten die horen bij deze bekendmaking kunt u vinden op de website van Groningen Spoorzone.