Groningen Bereikbaar onderzoekt samen met partnerbedrijven reis- en werkgedrag › Groningen Bereikbaar

Groningen Bereikbaar onderzoekt samen met partnerbedrijven reis- en werkgedrag › Groningen Bereikbaar

Groningen Bereikbaar onderzoekt samen met partnerbedrijven reis- en werkgedrag

Groningen Bereikbaar onderzoekt samen met partnerbedrijven reis- en werkgedrag

17 oktober 2017

Groningen Bereikbaar is een onderzoek gestart naar de keuzes die medewerkers maken om van huis naar het werk te reizen. Het gaat om de tweede editie van de 'monitor reis- en werkgedrag'. De jaarlijkse monitor geeft bedrijven makkelijk en snel inzicht in de mobiliteit binnen hun eigen organisatie. De resultaten kunnen worden ingezet voor een betere bereikbaarheid van bedrijven en de stad Groningen.

Partnerbedrijven van Groningen Bereikbaar kunnen in de maand september gebruik maken van de monitor. Met een vragenlijst wordt het reis- en werkgedrag van medewerkers in kaart gebracht. Voor bedrijven resulteert dit in een specifiek overzicht waar kansen liggen voor het mobiliteitsbeleid. Inmiddels zijn 82 bedrijven aangesloten bij Groningen Bereikbaar. Samen werken we aan een bereikbare stad.

Michael Myles, bij Groningen Bereikbaar verantwoordelijk voor mobiliteitsmanagement, is blij met de monitor: "We vragen alle partnerbedrijven de monitor in te vullen. Op deze manier krijgen we goed beeld hoe forenzen dagelijks reizen. Daarnaast kunnen bedrijven met de uitkomsten concreet aan de slag. En het geeft ons handvatten waar we op in kunnen zetten".

De monitor

Met een vragenlijst wordt het reis- en werkgedrag van medewerkers onder de loep genomen. Dit resulteert in een factsheet met kansen voor het mobiliteitsbeleid. Denk aan de verdeling van vervoersmiddelen (auto, fiets, OV), herkomst en bestemming van medewerkers, of het tijdstip waarop medewerkers reizen (in of buiten de spits). De ervaring leert dat bedrijven vaak nog kansen hebben voor plaats- en tijdsonafhankelijk werken, het aanpassen van de reis- en parkeerregelingen en P+R-gebruik. Met de monitor wordt per organisatie specifiek zichtbaar waar de kansen liggen.

Meedoen

Alle partnerbedrijven kunnen meedoen met de monitor. Deze staat open tot 1 oktober 2017. Heeft u vragen? Neem dan contact op met Groningen Bereikbaar via info@groningenbereikbaar.nl of met één van onze accountmanagers.

Update: vanwege toenemende interesse bij partnerbedrijven blijft de monitor reis- en werkgedrag langer open, invullen kan nog tot en met 31 oktober 2017.