Groningen Bereikbaar inventariseert bestel- en vrachtverkeer › Groningen Bereikbaar

Groningen Bereikbaar inventariseert bestel- en vrachtverkeer › Groningen Bereikbaar

Groningen Bereikbaar inventariseert bestel- en vrachtverkeer

Groningen Bereikbaar inventariseert bestel- en vrachtverkeer

25 november 2015
Groningen Bereikbaar gaat tijdens vijf ochtend- en avondspitsen op negen locaties in de regio Groningen-Assen het bestel- en vrachtverkeer inventariseren. Op deze manier wil Groningen Bereikbaar in contact komen (of blijven) met de bedrijven die in deze regio een rol spelen op het gebied van het goederenvervoer en distributie. De gegevens gaat Groningen Bereikbaar gebruiken om samen met deze bedrijven plannen te maken om de regio goed bereikbaar te houden, ook tijdens de uitvoering van grote infrastructurele werkzaamheden die op stapel staan. Dit vanuit de gedachte dat ook deze transportbedrijven en andere vervoerders groot belang hebben bij goede bereikbaarheid in en rond Groningen.

Negen locaties

Concreet gaat Groningen Bereikbaar tussen 30 november en 4 december de vrachtauto's en bestelwagens filmen die op dat moment in de spits rijden op de volgende negen locaties: 1. N7-oost, ten zuiden van Groningen in westelijke richting 2. N7-west, ten zuiden van Groningen na Hoogkerk in oostelijke richting 3. A28, ten zuiden van Groningen richting het noorden 4. N860-zuid, ten oosten van Haren richting het zuiden 5. N860-oost, richting Waterhuizen 6. N386, in noordelijke richting (Kropswolde) 7. A28, ten zuiden van Assen richting het noorden 8. N33, ten zuiden van Assen richting het oosten 9. Rijksstraatweg, ten zuiden van Haren richting het oosten.

Afspraken met vervoerders

Samenwerkingsorganisatie Groningen Bereikbaar werkt met een groot aantal partners samen om Groningen en de regio blijvend bereikbaar te houden. Tijdens de ombouw van de zuidelijke ringweg heeft Groningen Bereikbaar daarbij de opdracht om de hinder zo veel mogelijk te beperken. Dit kan o.a. worden gedaan door ervoor te zorgen dat (tijdelijk) het verkeersaanbod van (vracht)auto's in de spits op de zuidelijke ringweg afneemt. Groningen Bereikbaar stimuleert daarom ander reis- en werkgedrag bij forensen, bezoekers en goederenverkeer. Tot nu toe richtte Groningen Bereikbaar zich hierbij vooral op bedrijven in het zuidoosten van de gemeente Groningen. Via de aangekondigde inventarisatie wil Groningen Bereikbaar dit uitbreiden naar de hele regio. Want goede afspraken met vervoerders en samen ontwikkelde maatregelen om de spitsuren te mijden kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het bereikbaar houden van de regio.

Geen kentekenregistratie

Groningen Bereikbaar benadert alleen bedrijven die via belettering c.q. reclame-uitingen op de auto herkenbaar zijn. Er worden geen kentekens geregistreerd om informatie te verzamelen. Bedrijven die op genoemde momenten regelmatig worden geregistreerd door (een van) de camera’s kunnen telefonisch worden benaderd. Hen wordt gevraagd of zij willen meewerken aan of ideeën hebben voor de vermindering van het aantal spitsritten in Groningen en de regio. Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u contact opnemen met mobiliteitsmanager Thomas Faber van Groningen Bereikbaar via t.faber@groningenbereikbaar.nl.