Groen licht voor plaatsen Helperzoomtunnel › Groningen Bereikbaar

Groen licht voor plaatsen Helperzoomtunnel › Groningen Bereikbaar

Groen licht voor plaatsen Helperzoomtunnel

Groen licht voor plaatsen Helperzoomtunnel

12 maart 2019

Op dinsdag 12 maart 2019 maakte de stuurgroep Aanpak Ring Zuid tijdens een persconferentie bekend dat de Helperzoomtunnel in de periode van 31 juli t/m 8 augustus 2019 wordt geplaatst. Voor de bereikbaarheid van de stad is het goed nieuws dat deze belangrijke verbinding tussen Helpman en de wijken ten oosten van het spoor dit jaar kan worden gerealiseerd. Naar verwachting kan het verkeer vanaf begin 2020 door de tunnel rijden.

In mei 2018 kon het plaatsen niet doorgaan, toen bleek dat de grond op deze plek zich anders gedroeg dan op basis van de op dat moment beschikbare onderzoeken en berekeningen bij CHP de verwachting was. Door aanvullend onderzoek is nu een duidelijk beeld van de ondergrond. De grondsamenstelling bleek van een grotere diversiteit dan eerder onderzoek deed vermoeden. Er bleken bijvoorbeeld zwakke plekken te zitten in de potklei. Het plan voor het plaatsen van de tunnel is hier op aangepast.

Extra treinvrije periode

Het werk vindt plaats in de directe spooromgeving en gaat gepaard met hinder voor het treinverkeer. Dat vergt nauwkeurige afweging omdat het streven is de hinder voor reizigers zoveel mogelijk te beperken. ProRail heeft in afstemming met de vervoerders ruimte kunnen vinden voor een extra treinvrije periode van woensdag 31 juli 02.00 uur t/m donderdag 8 augustus 04.00 uur (een periode van 194 uur).

Aanvullend grondonderzoek

Bert Kramer, omgevingsmanager van CHP: "We hebben in de afgelopen periode aanvullend grondonderzoek uitgevoerd. Op basis hiervan is het plan voor het plaatsen van de tunnel aangepast. Zo maken we de twee schuifbanen, waarop de tunnel op zijn plek geschoven kan worden, breder. Deze waren in 2018 tweeënhalve meter breed. Uit het aanvullende grondonderzoek concludeerden we dat we deze schuifbanen minimaal vijf meter breed moeten maken. Hierdoor wordt het gewicht van de tunnel gespreid over een groter oppervlak wat meer stabiliteit geeft bij het inschuiven."

Gedeputeerde Fleur Gräper: "Het is goed nieuws dat de tunnel deze zomer op zijn plek geschoven kan worden en ProRail toestemming heeft kunnen verlenen om de werkzaamheden mogelijk te maken." Wethouder Philip Broeksma: "De Helperzoomtunnel is een belangrijke verbinding tussen Helpman en de wijken ten oosten van het spoor. Daarom is het goed dat er nu weer vooruitgang is voor deze verbinding."  Erica Slump, hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat: "Het is een goede zaak dat de Combinatie Herepoort nu verder kan met de aanleg van de tunnel. In samenwerking met prof. Hertogh van de TU Delft hebben de projectorganisaties Aanpak Ring Zuid, Combinatie Herepoort en ProRail in onderling overleg een oplossing gevonden en kunnen we verder met deze klus."

Projectmanager ProRail Han Berends: "We willen graag meewerken aan de komst van de Helperzoomtunnel en tegelijk treinhinder voor reizigers zoveel mogelijk beperken. De extra treinvrije periode die we nu kunnen realiseren benutten we daarom om ook andere spoorwerkzaamheden uit te voeren. Uiteindelijk profiteert iedereen als er straks meer veiligheid is voor wegverkeer en tegelijk meer treinverkeer kan plaatsvinden."

Helperzoomtunnel

De Helperzoomtunnel gaat de bestaande spoorwegovergang bij de Esperantostraat vervangen. Hier komt een extra spoor en er gaan meer treinen rijden. Vanwege veiligheidseisen moet deze overgang over enige tijd dicht. Bij de Esperantostraat is geen ruimte om een tunnel aan te leggen. Daarom komt er een tunnel meer naar het zuiden, tussen de Helperzoom en de Duinkerkenstraat. Dankzij deze Helperzoomtunnel blijft er een verbinding voor auto’s, fietsers, bussen en hulpdiensten tussen Helpman/Coendersborg en de wijken aan de oostzijde van het spoor (Europapark, De Linie en De Oosterpoortbuurt).

Bron: Aanpak Ring Zuid

Impressie Helperzoomtunnel
Impressie Helperzoomtunnel