Geen nieuw onderzoek naar alternatieven Zuidelijke Ringweg › Groningen Bereikbaar

Geen nieuw onderzoek naar alternatieven Zuidelijke Ringweg › Groningen Bereikbaar

Geen nieuw onderzoek naar alternatieven Zuidelijke Ringweg

Geen nieuw onderzoek naar alternatieven Zuidelijke Ringweg

03 april
Het plan voor de ombouw zoals dat nu voorligt is aanzienlijke verbetering voor Stad, antwoorden B&W op vragen van fractie Partij voor de Dieren.

Lees hier het volledige bericht.