Experiment in Groningen: studenten verleiden tot spitsmijden › Groningen Bereikbaar

Experiment in Groningen: studenten verleiden tot spitsmijden › Groningen Bereikbaar

Experiment in Groningen: studenten verleiden tot spitsmijden

Experiment in Groningen: studenten verleiden tot spitsmijden

05 september 2017

Groninger studenten kunnen zich vanaf 5 september opgeven voor een experiment met het studentenreisproduct, de vroegere OV-studentenkaart. Studenten die aan dit Groningse experiment deelnemen, wisselen hun weekreisproduct in voor een weekendreisproduct. In aanvulling daarop krijgen ze een reisproduct op hun OV-chipkaart waarmee ze doordeweeks in en rond Groningen gratis kunnen reizen na de ochtendspits in de bussen van Qbuzz en treinen van Arriva. Het doel van het experiment is om de OV-ochtendspits in Groningen te ontlasten en te onderzoeken of studenten bereid zijn om hun reisgedrag aan te passen.

Het lokale experiment met het studentenreisproduct is een initiatief van samenwerkingsorganisatie Groningen Bereikbaar, het OV-bureau Groningen Drenthe, Qbuzz en Arriva. De proef, waaraan maximaal 500 studenten kunnen deelnemen, loopt het hele studiejaar 2017/2018. Studenten kunnen zich voor het experiment aanmelden op www.gratisreizenbuitendespits.nl.

Betere bereikbaarheid

Volgens voorzitter Paul de Rook van de Stuurgroep Groningen Bereikbaar kan het experiment bijdragen aan een betere bereikbaarheid van de stad. “Als we de drukte in de spits verminderen, kunnen we met hetzelfde aantal bussen en treinen de bereikbaarheid en het reiscomfort voor iedereen verbeteren.”

Groningse studenten

De proef richt zich op studenten die in en rond de stad wonen. Als de deelnemende student toch doordeweeks voor 9.00 uur ‘s ochtends wil reizen, dan reist hij met de gebruikelijke korting in de bus of de trein. “Op die manier houden we de drempel laag. Het is ook financieel aantrekkelijk, omdat studenten daarnaast het hele weekend door heel Nederland vrij mogen reizen”, aldus Fleur Gräper - Van Koolwijk, voorzitter van het dagelijks bestuur van het OV-bureau Groningen Drenthe.

Onderwijs steunt proef

De onderwijsinstellingen in de stad steunen het experiment. “Wij hebben afgesproken ons ervoor in te zetten om werknemers, scholieren en studenten de spits in het OV zoveel mogelijk te laten mijden. Het moet uiteraard ook bij de roosters en stages passen. Dit experiment past daarbij”, zegt bestuurder Wim van de Pol van ROC Noorderpoort namens de onderwijsinstellingen. Ook de Groninger Studentenbond, de Hanze Studentenbelangen Vereniging en Lijst STERK staan achter de proef.

Samenwerking

Het experiment met het studentenreisproduct is een voorbeeld van maatregelen om Groningen bereikbaar te houden tijdens de komende grootschalige werkzaamheden aan wegen en spoor. In de regio Groningen-Assen werken onderwijsinstellingen, scholieren, studenten, overheden en vervoerders daarvoor al zo’n drie jaar samen. De grote onderwijsinstellingen in Groningen ondertekenden eind juni een intentieverklaring. Daarin spraken zij af om maatregelen te nemen die bijdragen aan een minder drukke ochtendspits. De OV-bedrijven hebben al geïnvesteerd in langere treinen en extra bussen. Spreiding van reizigers moet zorgen voor een betere benutting van die capaciteit. De ministeries van Infrastructuur en Milieu (IenM) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) ondersteunen deze samenwerking in het kader van het programma Beter Benutten.

Beter Benutten

Het experiment is onderdeel van het pakket Beter Benutten in de Regio Groningen-Assen. In dit programma werken Rijk, regio en bedrijfsleven samen om de bereikbaarheid in de regio over weg, water en spoor te verbeteren. De uitvoering van het thema Onderwijs & Bereikbaarheid is in handen van Groningen Bereikbaar.

Lees meer over deze actie en hoe je je kunt aanmelden