Enquête voor fietsers Noordzeebrug › Groningen Bereikbaar

Enquête voor fietsers Noordzeebrug › Groningen Bereikbaar

Enquête voor fietsers Noordzeebrug

Enquête voor fietsers Noordzeebrug

21 maart 2013
Doel is om informatie in te winnen over het fietsgedrag, de bestemmingen en wensen t.a.v. omleidingsroutes van de fietsers die regelmatig gebruik maken van de Noordzeebrug. De aanleiding is de voorgenomen afsluiting van de Noordzeebrug voor fietsverkeer in het najaar 2014 t/m de zomer van 2015. De Provincie Groningen onderzoekt of er aanleiding is om vervangende alternatieven in te zetten zoals bijvoorbeeld een pontje of een fietsbrug. Een andere mogelijkheid is omfietsen.

Ook meedoen aan de enquête?

Fiets of loopt u regelmatig over de Noordzeebrug (brug over het Van Starkenborghkanaal in het verlengde van de Eemshavenweg)? Vul dan de enquête in: klik hier.
Deze kunt u dan terug mailen naar info@ringgroningen.nl

Omleiding

Afhankelijk van de bestemming kan het dan om ca. 1 tot 1,5 kilometer extra gaan. Alternatieve fietsroutes zijn vooralsnog via de St. Walfridusbrug (Spoorbrug) of via de Korrewegbrug.

Noordzeebrug

Tussen 2013 en 2015 gaat de provincie Groningen, in samenwerking met de gemeente Groningen, de Noordzeebrug over het Van Starkenborghkanaal vervangen. De nieuwe brug wordt hoger (circa 3 meter) en de bestaande brug wordt volledig gesloopt. Dit vindt in twee fasen plaats. Dit is mogelijk omdat de brug uit twee dekhelften bestaat. De verwachting is dat het vanaf het najaar 2014 t/m de zomer van 2015 niet mogelijk is om over de Noordzeebrug te fietsen. Auto’s kunnen dan wel gewoon over de brug. Echter het dekhelft is te smal om zowel auto’s als fietsers op één traject te laten rijden.
De volledige enquête treft u vanaf 2 april aan op deze website en op de website van de fietsersbond groningen.fietsersbond.nl De enquête is in tegenstelling tot eerdere berichten een weekje verplaatst in verband met Paasverlof van een aantal scholen (veel fietsers) en werkzaamheden aan het fietspad langs het Boterdiep.