Enquête scholieren over Fietsroute Plus Groningen-Winsum 7 maart › Groningen Bereikbaar

Enquête scholieren over Fietsroute Plus Groningen-Winsum 7 maart › Groningen Bereikbaar

Enquête scholieren over Fietsroute Plus Groningen-Winsum 7 maart

Enquête scholieren over Fietsroute Plus Groningen-Winsum 7 maart

07 maart 2013

Alternatieven voor Fietsroute Plus

Op dit moment kijkt de provincie naar een aantal alternatieven voor de Fietsroute Plus: een route langs de provinciale weg N361, een langs het spoor en een combinatie van beide. Binnenkort worden de alternatieven in een workshop beoordeeld. Samen met belangenverenigingen en actieve gebruikers van het fietspad wordt dan een voorkeursalternatief gekozen. Vervolgens moet het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen hier een besluit over nemen. De medewerkers van de provincie Groningen staan tussen 14.00 en 17.00 uur langs het fietspad bij vogelopvang 't Hemelrijk, Oude Adorperweg 8, Groningen.