Eerste slimme deelfiets onthuld › Groningen Bereikbaar

Eerste slimme deelfiets onthuld › Groningen Bereikbaar

Eerste slimme deelfiets onthuld

Eerste slimme deelfiets onthuld

10 januari 2017

Op 1 maart begint in Groningen een pilot met 20 slimme deelfietsen. Maandag 9 januari is het eerste prototype van de slimme deelfiets onthuld door gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk van de provincie Groningen en wethouder Paul de Rook van de gemeente Groningen. Aan de proef van zes maanden doen zes partijen mee: Groningen Bereikbaar, de gemeente Groningen, de provincie Groningen, het Noorderpoort, het Alfa-college en de Hanzehogeschool.

Groningen Bereikbaar heeft het initiatief tot de proef genomen naar een idee van Steven de Boer van EnTranCe (Hanzehogeschool) en past binnen alle maatregelen en projecten om de stad goed bereikbaar te houden en slimme reisalternatieven te stimuleren. De zes deelnemende partijen wijzen een beperkt aantal proefpersonen aan die met de deelfiets gaan werken. De fietsen zijn dus nog niet beschikbaar voor iedereen.

Slim slot

Uniek aan de deelfietsen is dat ze voorzien zijn van een slim slot met sensoren. Hierdoor zijn ze traceerbaar en zijn de fietsen met een app op je smartphone te zoeken, te reserveren en te ontgrendelen. De fietsen zijn in de proefperiode vanaf een aantal locaties te gebruiken, namelijk P+R-terreinen, het Zernike, het centrum en enkele schoollocaties van het Alfa-college en Noorderpoort. Tijdens de pilot wordt uitvoerig onderzoek gedaan naar de gebruikswensen. Na een half jaar wordt de proef geëvalueerd en besloten over een vervolg.