Brief over voortgang Groningen Bereikbaar › Groningen Bereikbaar

Brief over voortgang Groningen Bereikbaar › Groningen Bereikbaar

Brief over voortgang Groningen Bereikbaar

Brief over voortgang Groningen Bereikbaar

12 juni 2013
Door de uitvoeringsperiodes van infrastructurele projecten te begrenzen wil Groningen Bereikbaar vanaf nu voorkomen dat te veel overlast ontstaat door werkzaamheden aan wegen, sporen en bruggen. Door meer elektronische informatiepanelen te plaatsen en verkeerslichten beter te programmeren en aan elkaar te koppelen kan het verkeer vanaf 2014 optimaal gebruik maken van de beschikbare wegen. En door met organisatoren van evenementen en maatschappelijke sectoren als onderwijs en zorg afspraken te maken over bereikbaarheid wil Groningen Bereikbaar voorkomen dat het verkeer in de spits te druk wordt tijdens de uitvoering van werkzaamheden. Dat zijn drie in het oog springen maatregelen waar aan wordt gewerkt. In het samenwerkingsverband Groningen Bereikbaar werken de gemeente en de provincie Groningen samen met werkgevers, Rijkswaterstaat, ProRail en de provincie Drenthe. Gecoördineerde voorlichting is ook deel van de aanpak van Groningen Bereikbaar. Met het oog daarop is sinds begin juni de website www.groningenbereikbaar.nl in de lucht. Een routeplanner maakt deel uit van deze website. De routeplanner bevat een overzicht van alle geplande werkzaamheden en biedt omleidingsroutes aan voor automobilisten. Vandaag en morgen krijgen inwoners van de regio Groningen-Drenthe huis-aan-huis een informatiekrant in de bus. In augustus is een widget gereed voor gebruik. Dat is een losstaande versie van de routeplanner van Groningen Bereikbaar, die bedrijven en evenementen kosteloos op hun eigen website kunnen plaatsen. Groninger werkgevers hebben aangeven zeer geïnteresseerd te zijn in deze routeplanner, die zowel voor leveranciers als gewone bezoekers waardevolle reisinformatie bevat. Ook is vanaf juli informatie van Groningen Bereikbaar te vinden in het informatiecentrum op de Grote Markt. Onder meer in de vorm van een maquette van het project Aanpak Ring Zuid: de ombouw van de zuidelijke ringweg.