Bouw zuidelijke ringweg op volle stoom door › Groningen Bereikbaar

Bouw zuidelijke ringweg op volle stoom door › Groningen Bereikbaar

Bouw zuidelijke ringweg op volle stoom door

Bouw zuidelijke ringweg op volle stoom door

28 maart 2019

Projectorganisatie Aanpak Ring Zuid en aannemerscombinatie Herepoort hebben vanochtend tijdens een persconferentie laten weten met vertrouwen volop verder te gaan met de bouw van de nieuwe zuidelijke ringweg. Er ligt nu een concrete planning voor 2019 met een doorkijk tot 2024.

De komende jaren hebben we af en toe te maken met grote werkzaamheden die gevolgen hebben voor het verkeer. De tijdelijke wegen die al een tijdje in gebruik zijn, bieden het verkeer de komende jaren tijdens de bouw een stabiele verkeerssituatie. De werkzaamheden, waar grote stremmingen voor nodig zijn, zijn zoveel mogelijk gepland in verkeersluwe periodes, bijvoorbeeld tijdens de zomervakanties.

Zomer 2019

Komende zomer wordt de Helperzoomtunnel ingeschoven en wordt er naar gestreefd om te starten met de aanleg van de verdiepte ligging. Hiervoor is in de zomer van 2019 een stremming van een aantal weken nodig op de zuidelijke ringweg.

Plan van Aanpak

Aanpak Ring Zuid en Combinatie Herepoort hebben in september 2018 samen een commissie ingesteld met als doel te komen tot een verantwoorde voortgang van het project. De Commissie Hertogh presenteerde vandaag het Plan van Aanpak 'Waar een wil is, komt een weg'. Met het Plan van Aanpak kunnen beide organisaties stappen zetten naar een succesvolle samenwerking en realisatie van het project.

Meer informatie vind je op de website van Aanpak Ring Zuid.