Bijna 800 ingevulde enquêtes over fietsgedrag studenten › Groningen Bereikbaar

Bijna 800 ingevulde enquêtes over fietsgedrag studenten › Groningen Bereikbaar

Bijna 800 ingevulde enquêtes over fietsgedrag studenten

Bijna 800 ingevulde enquêtes over fietsgedrag studenten

05 februari 2014
Met welk vervoermiddel reis jij naar je college? Hoe ervaar je de fietsveiligheid in Groningen? Aan de hand van deze en meer vragen probeert de Student Advies Commissie een beeld te vormen van de mobiliteitservaringen van de Groningse student. Inmiddels is de enquête gesloten en de teller van ingevulde enquêtes opgelopen tot bijna 800. "Een mooi aantal! Het ligt boven de gemiddelde responsrate en ook duidelijk hoger dan wij vooraf verwachtten" aldus Jasper Homrighausen, voorzitter van de uit studenten van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen bestaande Student Advies Commissie (SAC). De enquête werd verspreid onder zowel studenten aan de RUG als de Hanzehogeschool. Ruim tweederde van de ondervraagde studenten is momenteel woonachtig in Groningen terwijl de rest voornamelijk per trein of bus naar de stad reist. Voor de verspreiding van de enquêtes zette de SAC breed middelen in. Studenten werden online benaderd via hun digitale leeromgeving en sociale media, daarnaast zijn er op slim gekozen locaties posters verspreid. De komende periode zal de SAC, die als hoofdtaak heeft zich te buigen over bereikbaarheidskwesties in en om Groningen, alle verkregen gegevens analyseren en gebruiken als basis voor een advies over fietsmobiliteit bij studenten.