Bijeenkomst VBZO en GB voor bedrijvenpark zuidoost drukbezocht › Groningen Bereikbaar

Bijeenkomst VBZO en GB voor bedrijvenpark zuidoost drukbezocht › Groningen Bereikbaar

Bijeenkomst VBZO en GB voor bedrijvenpark zuidoost drukbezocht

Bijeenkomst VBZO en GB voor bedrijvenpark zuidoost drukbezocht

17 februari 2016
Vanaf 2017 gaat de zuidelijke ringweg op de schop. Voor bedrijven op bedrijvenpark zuidoost betekent dat omleidingen, langere reistijden, afsluitingen en soms een minder goede bereikbaarheid. Om ondernemers te informeren over de laatste stand van zaken, hielden bedrijvenvereniging VBZO en Groningen Bereikbaar op 8 februari een drukbezochte bijeenkomst in de Automotive & Logistiek locatie van het Noorderpoort aan de Bornholmstraat.

Goederenstromen

De ondernemers werden er hartelijk welkom geheten door voorzitter Henk Bos van VBZO. Daarna lieten Groningen Bereikbaar en het projectbureau Aanpak Ring Zuid de voortgang zien van werkzaamheden die al gaande zijn en de planning van werkzaamheden die er aan komen. Ook presenteerde EVO/TLN de uitkomsten van het onderzoek Goederenstromen en Verkeersbewegingen, dat is uitgevoerd in opdracht van Groningen Bereikbaar. Dit onderzoek leverde een aantal bruikbare aanbevelingen op. Aanpak Ring Zuid en Groningen Bereikbaar gaven aan hoe ze daarop inspelen.

Meedenken

Ook was er volop ruimte voor vragen en opmerkingen uit de zaal. En die waren er: van fietsers die onwenselijke sluiproutes kiezen tot correcte bebording langs de weg. Namens Groningen Bereikbaar riepen directeur Wilko Huyink en mobiliteitsmanager Thomas Faber de aanwezigen op om mee te denken over slimme oplossingen voor de bereikbaarheid van Groningen. Maak het Groningen Bereikbaar lastig met klachten, maar ook goede ideeën en suggesties, riep Bert Hooghoudt op als lid van de Adviescommissie van het Bedrijfsleven. Ook deed hij een appèl op de ondernemers om er samen de schouders onder te zetten. Voorzitter Henk Bos wees tot slot op het belang van bereikbaarheid voor de klanten. Daarover willen bedrijven het liefste meedenken.