Belangrijkste voorgestelde wijzigingen in de plannen › Groningen Bereikbaar

Belangrijkste voorgestelde wijzigingen in de plannen › Groningen Bereikbaar

Belangrijkste voorgestelde wijzigingen in de plannen

Belangrijkste voorgestelde wijzigingen in de plannen

22 mei 2014
De plannen voor de zuidelijke ringweg worden op een aantal punten aangepast, als het aan de Stuurgroep Aanpak Ring Zuid ligt. De aanpassingen komen onder andere voort uit de ingediende zienswijzen en de gesprekken met omwonenden en het bedrijfsleven. ...

Lees hier het volledige bericht.