Automobilisten in Groningen korter in de file › Groningen Bereikbaar

Automobilisten in Groningen korter in de file › Groningen Bereikbaar

Automobilisten in Groningen korter in de file

Automobilisten in Groningen korter in de file

22 februari 2017

Op 20 februari heeft TomTom haar jaarlijkse Traffic Index gepubliceerd. Dit is een wereldwijde ranglijst van steden met de meeste files. Op de lijst van Nederlandse steden is Groningen voor het eerst in jaren gezakt van de tweede naar de vierde plaats. Een automobilist in Groningen stond in 2016 gemiddeld in het hele jaar vijf uur minder in de file dan in 2015. De gemiddelde reistijd tijdens de spits ten opzichte van een situatie met ongehinderde doorstroming is wel gestegen met 1%.

Twee belangrijke verschuivingen

De Traffic Index vergelijkt de reistijd in de ochtend- en avondspits ten opzichte van een situatie met ongehinderde doorstroming. Dat laatste wordt "free flow" genoemd. Wanneer we de index van 2016 met 2015 vergelijken, constateren we twee belangrijke verschuivingen:

  • De totale tijd die een automobilist in een jaar in de file stond, is verminderd van 96 uur naar 91 uur.
  • De toename van de reistijd in de spits ten opzichte van free flow is gestegen van 22% naar 23%.

Betere doorstroming

Opvallend aan deze verschuivingen is dat de daadwerkelijke tijd die een automobilist in Groningen in de file stond, afneemt, terwijl de verhouding van de reistijd in de spits ten opzichte van free flow met 1 % is toegenomen. Dit komt doordat de doorstroming op het Groninger wegennet tijdens de spits en tijdens de free flow situatie in de afgelopen jaren is verbeterd doordat:

  • Een aantal wegenprojecten is afgerond, waaronder de ombouw van de noordelijke en oostelijke ringweg.
  • We investeren in het plannen van de verschillende wegwerkzaamheden en evenementen. We spreiden de hinder door af te spreken wanneer aan welke weg of spoortraject gewerkt wordt.
  • Er bij wegwerkzaamheden vooraf wordt berekend welke bouwmethode het slimste is, waardoor minder hinder ontstaat voor het verkeer en de omgeving.

Meer reizigers slim onderweg

Dagelijks rijden er in 2016 ten opzichte van 2015 5% meer auto's op de ringwegen van Groningen.  Deze groei vond vooral plaats tussen de ochtend- en avondspits, waardoor de reistijd in de spits slechts beperkt is toegenomen. We constateren dat steeds meer reizigers slim onderweg zijn.

  • Ze reizen vaker buiten de spits.
  • Ze kiezen vaker voor de fiets of het openbaar vervoer of maken gebruik van de P+R-voorzieningen.
  • Doordat ze langs de belangrijke wegen beter worden geïnformeerd via de dynamische route-informatiepanelen over actuele reistijden en parkeermogelijkheden, kiezen reizigers tijdig een andere route.

De cijfers laten zien dat de inspanningen van de afgelopen jaren een positieve invloed hebben gehad op de doorstroming en de bereikbaarheid. De komende jaren wordt gewerkt aan grote projecten, zoals de Aanpak Ring Zuid, Spoorzone en de Extra Sneltrein Groningen-Leeuwarden. Hinder is daarbij onvermijdelijk. Daarom blijven we ons inzetten voor de bereikbaarheid van Groningen.

Samen slim onderweg; zo houden we Groningen bereikbaar!

Op de website van TomTom staat de volledige ranglijst van Nederlandse filesteden.