Aanpassingen nodig in Tracébesluit Aanpak Ring Zuid › Groningen Bereikbaar

Aanpassingen nodig in Tracébesluit Aanpak Ring Zuid › Groningen Bereikbaar

Aanpassingen nodig in Tracébesluit Aanpak Ring Zuid

Aanpassingen nodig in Tracébesluit Aanpak Ring Zuid

16 september 2015
Op woensdag 16 september 2015 heeft de Raad van State tussenuitspraak gedaan in de beroepsprocedure tegen het project Aanpak Ring Zuid. De Raad heeft beslist dat het Tracébesluit binnen 24 weken op vijf onderdelen aangepast moet worden.

Lees hier het volledige bericht.