Aanpassingen in plannen Groningen Spoorzone naar aanleiding van reacties › Groningen Bereikbaar

Aanpassingen in plannen Groningen Spoorzone naar aanleiding van reacties › Groningen Bereikbaar

Aanpassingen in plannen Groningen Spoorzone naar aanleiding van reacties

Aanpassingen in plannen Groningen Spoorzone naar aanleiding van reacties

04 juli 2014
Tussen 25 april en 2 juni 2014 konden belanghebbenden en geïnteresseerden reageren op de plannen van Groningen Spoorzone. In totaal kwamen er 86 schriftelijke reacties binnen. Over het geheel genomen zijn de reacties op Groningen Spoorzone positief. Met name op de herinrichting en doorkoppeling van de sporen op het Hoofdstation en het ‘in ere herstellen’ van het monumentale stationsgebouw wordt positief gereageerd. Maar de Stuurgroep Groningen Spoorzone tekent in het reactierapport ook een aantal belangrijke aandachtspunten op.

Geluid, trillingen en licht

Omwonenden van het nieuwe opstelterrein bij de Rouaanstraat (Haren) maken zich zorgen over de geluid- en lichteffecten. Daarom overweegt Groningen Spoorzone een wal of scherm te plaatsen en maakt het een lichtplan dat bij het Provinciaal Inpassingsplan wordt gevoegd. Ook wil Groningen Spoorzone nader in gesprek over de effecten met de Volkstuinvereniging Tuinwijck en de totaaleffecten (lucht, geluid, trillingen) op Viaductstraat onderzoeken. Daarbij wordt onderzocht of de vier geplande wissels ter hoogte van de Verlengde Lodewijkstraat/Verlengde Willemstraat verplaatst kunnen worden naar het Hoofdstation of (zoveel mogelijk) naar het ‘deksel’ van de nieuwe zuidelijke ringweg bij de Esperantokruising.

Sociale veiligheid en Blauwe Brug

Er is ook veel aandacht gevraagd voor de sociale veiligheid op het Hoofdstation. In het bijzonder voor de veiligheid in de nieuw aan te leggen reizigerstunnel. Dit neemt Groningen Spoorzone mee in de uitwerking van de plannen waarbij wordt gekeken naar goede voorbeelden elders. Over de toekomst van de blauwe voetgangersbrug zijn de meningen verdeeld. Groningen Spoorzone neemt daarom de suggestie over om het daadwerkelijke gebruik van deze brug in kaart te brengen. Tot slot zijn er diverse opmerkingen geplaatst over het Stadsbalkon. Met name de toegankelijkheid, de uitstraling en de relatie met het monumentale stationsgebouw kunnen beter, blijkt uit de reacties. Dat worden belangrijke uitgangspunten bij het opstellen van een aangepast ontwerp van het voorplein in 2015-2016.

Bustunnel

Op grond van de reacties en nader onderzoek is gekozen voor de aanleg van een bustunnel onder het spoor. De aanleg van de bustunnel verbetert de betrouwbaarheid en de doorstroming van het busverkeer op en rond het stationsgebied. De reizigerstunnel wordt voor de bustunnel verlengd en voorzien van een entree aan de zuidzijde. Aan de zuidkant van het station komen ook nieuwe bushaltes. De totale kosten voor de tunnel, haltes en zuidentree bedragen bijna 30 miljoen euro.

Fietstunnel

Groningen Spoorzone steunt ook het voornemen van de gemeente een fietstunnel aan te leggen parallel aan de voetgangerstunnel, met aansluiting op de rotonde in het Stadsbalkon en een ondergrondse fietsenstalling voor zo’n 3500 tot 4000 fietsen aan de zuidzijde van het station. Er is echter nog een aantal zaken die nader onderzocht moeten worden, zoals financiën, techniek, sociale veiligheid en impact op het functioneren en beleven van het Hoofdstation. Ook de ruimtelijke inpassing van de tunnel aan de zuidzijde en de aansluiting op het Stadsbalkon . wordt nader onderzocht. De kosten voor de fietstunnel bedragen zo’n 12 miljoen, de ondergrondse fietsenstalling kost ongeveer 8 miljoen. Een definitief besluit wordt begin 2015 verwacht.
De gemeenteraad van Groningen en Provinciale Staten moeten nog instemmen met de plannen. De behandeling staat gepland in september.

Gesprekken met omgeving gaan door

De afgelopen maanden heeft de projectorganisatie vele gesprekken gevoerd met aanwonenden, bewonersvertegenwoordigers en andere belangengroepen. Die gesprekken blijven doorgaan. Groningen Spoorzone wil samen met Groningen Bereikbaar en Aanpak Ring Zuid bijzondere aandacht geven aan de Rivierenbuurt vanwege de veelheid aan ingrijpende plannen in de omgeving daarvan. Alle documenten, waaronder het Reactierapport met alle ingediende reacties, zijn te vinden in de Bibliotheek van de Groningen Spoorzone website.