Aanpassingen aan bushaltes en wegen voor nieuwe dienstregeling bussen › Groningen Bereikbaar

Aanpassingen aan bushaltes en wegen voor nieuwe dienstregeling bussen › Groningen Bereikbaar

Aanpassingen aan bushaltes en wegen voor nieuwe dienstregeling bussen

Aanpassingen aan bushaltes en wegen voor nieuwe dienstregeling bussen

19 december 2013
In verband met de invoering van de nieuwe busdienstregeling per 5 januari 2014 worden er een aantal bushaltes in de stad aangelegd of aangepast. Daarvoor stellen gemeente en provincie 1,5 miljoen euro beschikbaar. De werkzaamheden vinden plaats in januari. De bushaltes blijven in gebruik. Het project bestaat uit meerdere deelprojecten. Ze worden los van elkaar uitgevoerd.
  • Aanleg haltes Stationsweg, ter hoogte van stadsbalkon
  • Aanpassen verkeersregelinstallatie en stopstrepen kruising Zaagmuldersbrug
  • Aanleg halte Damsterdiep/Florakade, nabij Oostersluis
  • Aanleg halte Buitenhof aan Peizerweg, ter hoogte van Hunsingolaan
  • Betere aanduiding looproute IKEA Sontweg richting halte Europaweg/Sontweg
  • Verlengen bushaltes Zernike
  • Verbetering busverbinding binnenstad naar het UMCG via het Damsterdiep, ter hoogte van Damsterplein

Damsterplein

De meeste werkzaamheden zijn beperkt. De verbetering van de busverbinding ter hoogte van het Damsterplein is ingewikkelder. Momenteel wordt onderzocht hoe de bussen deze plek het beste kunnen passeren. De gemeente is hierover ook in gesprek met het georganiseerd buurtoverleg Binnenstad Oost.

Vervolg

Na deze serie aanpassingen volgen er werkzaamheden voor een betrouwbaarder dienstregeling. Daarna komen er aanpassingen om het openbaar vervoer optimaal te laten functioneren als er gewerkt wordt aan de Zuidelijke Ringweg. (bron: Gemeente Groningen)