Aandacht voor fietsers bij bouw nieuwe Noordzeebrug › Groningen Bereikbaar

Aandacht voor fietsers bij bouw nieuwe Noordzeebrug › Groningen Bereikbaar

Aandacht voor fietsers bij bouw nieuwe Noordzeebrug

Aandacht voor fietsers bij bouw nieuwe Noordzeebrug

10 oktober 2013
Bij de aanpak van de Noordzeebrug besteedt de provincie Groningen bijzondere aandacht aan fietsers. De toekomstige aannemer krijgt als extra uitdaging om mee te denken over een oplossing voor de fietsers. Deze moeten nu bij de sloop van de brug (tweede fase) eind 2014 omrijden via de Gerrit Krolbruggen en/of de Walfridusbrug, afhankelijk van de plaats van vertrek.
Dit betekent over het algemeen een ongeveer 1,5 kilometer langere route. De aannemer krijgt een extra beloning als hij met een gepast en betaalbaar alternatief komt. De gunning van de werkzaamheden vindt eind deze maand plaats. In april dit jaar is een fietsenquête gehouden. Daaruit blijkt dat fietsers er geen bezwaar tegen hebben om een stukje om te rijden. De resultaten van de enquête zijn besproken met de Fietsersbond.

Twee fasen

De huidige Noordzeebrug bestaat uit twee helften. Deze worden gesloopt en herbouwd in twee fasen. Weggebruikers (onder andere auto’s) kunnen tijdens de sloop gebruik blijven maken van de brug, maar met beperkte rijstroken. Verwacht was dat fietsers in de tweede fase van de werkzaamheden tien maanden lang de Noordzeebrug niet konden passeren. Voor fietsers zou er dan onvoldoende ruimte zijn en dit zou voor onveilige situaties zorgen.

Fietsenquête

Tijdens de diverse inloopavonden die rond dit project zijn georganiseerd, kwamen vanuit de bezoekers kritische opmerkingen over deze afsluiting. Dit was aanleiding om onder de fietsende gebruikers van de Noordzeebrug een enquête te houden om te onderzoeken aan welke alternatieve route fietsers de voorkeur geven.

Resultaten

Iedere dag passeren 2400 (brom)fietsers de Noordzeebrug. Op de enquêtedag in april 2013 waren dat er 1350. Ruim 55% van de uitgereikte enquêtes is retour gestuurd. De meeste respondenten (39%) gaven aan 6 minuten omfietsen acceptabel te vinden, gevolgd door 35% die aangaven maximaal 10 tot en met 12 minuten acceptabel te vinden. Ruim 44% van de respondenten gebruikt het fietspad om naar het werk te gaan, gevolgd door respondenten die naar school (17%) gaan. De meeste respondenten (73%) gaven aan de alternatieve route via de Gerrit Krolbruggen de voorkeur te geven.

Brainstorm en alternatieven

Naast de fietsenquête hebben de betrokken projectteams een brainstormsessie georganiseerd om, naast de omleidingsroutes, ook te kijken naar mogelijkheden om het fietsverkeer toch in de tweede fase doorgang te kunnen laten vinden. Er zijn diverse alternatieven bedacht, zoals een tijdelijke fietsbrug, het gebruik van een rijstrook voor fietsers ten koste van het doorgaand verkeer, het inzetten van een fietsbus en het gebruik van een pontje. De meeste alternatieven brengen veel extra kosten met zich mee. Het pontje is ook meegenomen in de fietsenquête. Een meerderheid van respondenten (53%) gaf aan niet bereid te zijn om tien minuten op het pontje te wachten.

Beperkte omrijtijd

De meest voor de hand liggende oplossing ligt in het omfietsen. De resultaten van de fietsenquête zijn inmiddels met de Fietsersbond besproken. Die kan zich vinden in de conclusie: een omleidingsroute via de Gerrit Krolbruggen. Fietsers afkomstig uit Bedum en Zuidwolde kunnen er al op tijd voor kiezen om een alternatieve route te fietsen, zodat zij uitkomen bij de Gerrit Krolbruggen. De omrijtijd is dan beperkt. Fietsers die vanaf Noorderhoogebrug met de fiets naar de Hoogte willen rijden (vlak voor en vlak na de brug), zullen ook gebruik moeten maken van de omleidingsroute via de Gerrit Krolbruggen. Zij rijden in tijd en afstand gezien het meeste om. Er wordt nog nagedacht over oplossingen voor deze groep fietsers.