Nieuwe fietspaden in Groningen › Groningen Bereikbaar

Nieuwe fietspaden in Groningen

Nieuwe fietspaden in Groningen

De komende jaren wordt in de gemeente Groningen hard gewerkt aan een goede fietsinfrastructuur. Daarom worden er twee nieuwe fietspaden aangelegd.

Fietspad langs de noordelijke ringweg

Door de aanleg van dit fietspad worden de Fietsroutes Plus vanuit Winsum en Zuidhorn verbonden met de stedelijke routes en de Zernike Campus.

Fietspad langs spoorlijn Groningen-Sauwerd

Mede door de aanleg van dit fietspad ontstaan er rechtstreekse fietsverbindingen tussen de dorpen ten noorden van Groningen en tussen de noordwestelijke stadswijken.