Aanpak Diepenring › Groningen Bereikbaar

Aanpak Diepenring

Aanpak Diepenring

De Diepenring rond het stadscentrum is hard toe aan groot onderhoud. Daarom pakt de gemeente Groningen de weg aan. Het weggedeelte tussen de Ebbingebrug en Steentilbrug wordt aangepakt aan beide zijden van het water. Tussen de Ebbingebrug en de Kijk in 't Jatbrug wordt het weggedeelte aan de buitenzijde (noordzijde) van het water aangepakt.

Aanpassing wegvakken

De weggedeelten worden niet alleen vernieuwd maar ook aangepast. In plaats van twee rijstroken zonder fietspad komt er straks één rijstrook met daarnaast een breed fietspad van rood asfalt. Waar het mogelijk is komt een breder voetpad. 

Daarnaast wordt er in 2017 begonnen met de ombouw van Ring Zuid. De werkzaamheden aan de Diepenring moeten dan klaar zijn zodat het verkeer goed kan doorstromen.

Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente Groningen.