Cijfers OV ochtendspits Groningen › Groningen Bereikbaar

Cijfers OV ochtendspits Groningen › Groningen Bereikbaar

Cijfers OV ochtendspits Groningen

Vol OV in de spits: cijfers

In de ochtendspits in en richting Groningen is het druk in bus en trein. Een groot deel van deze reizigers zijn scholieren en studenten. De werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg en het stationsgebied gaan de komende jaren voor extra drukte zorgen op de weg en in het openbaar vervoer.

Cijfers

In Groningen volgen zo’n 90.000 scholieren en studenten onderwijs aan het voortgezet onderwijs, middelbaar en hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs. Dagelijks reizen meer dan 15.000 scholieren en studenten tussen 07:00 uur en 09:00 uur met de bus of trein naar Groningen.

Tabel 1. Scholieren en studenten in Groningen, verdeling over vervoersmiddelen (cijfers 2014)

Drukke lijnen

In onderstaande figuur zijn de openbaar vervoerlijnen weergegeven waarover de scholieren en studenten reizen.

Vooral in de ochtendspits zit het openbaar vervoer op bepaalde trajecten overvol. In de trein is er met name druk op de volgende trajecten:

  • Nieuweschans/Veendam-Groningen
  • Leeuwarden-Groningen
  • Delfzijl-Groningen
  • Rodeschool-Groningen

En in de bus op de volgende trajecten:

  • Heerenveen-Groningen
  • Roden/Leek –Groningen

We verwachten de drukte in de ochtendspits substantieel te kunnen verminderen als dagelijks ten minste 600 studenten en scholieren minder met het openbaar vervoer zullen reizen.

Wat doet Groningen Bereikbaar?

Samen met onderwijsinstellingen en vervoerders in Groningen zet Groningen Bereikbaar projecten op om de ochtendspits in het openbaar vervoer te ontlasten. Denk bijvoorbeeld aan projecten om het gebruik van de e-bike te stimuleren onder scholieren. Maar bijvoorbeeld ook: subsidie voor scholen die voor of na de ochtendspits willen beginnen. En deze Spitsbattle, voorheen de Battle voor Bereikbaarheid.

Beter Benutten

Rijk, Regio Groningen-Assen en het bedrijfsleven werken samen aan een goede doorstroming van het verkeer in de regio. De inzet is erop gericht de steden Groningen en Assen goed bereikbaar te houden bij de uitvoering van grote infrastructurele projecten. Het programma Beter Benutten Regio Groningen-Assen maakt deel uit van het landelijke programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Beter Benutten staat voor minder files, groei op het spoor en meer gebruik van vaarwegen, zodat de economie kan groeien. De uitvoering van het pakket Onderwijs & Bereikbaarheid ligt bij Groningen Bereikbaar.

Terug naar de pagina Spitsbattle