E-bikes scholieren & studenten › Groningen Bereikbaar

E-bikes scholieren & studenten › Groningen Bereikbaar

E-bikes scholieren & studenten

Met de e-bike naar school? Ik doe mee!

Om de overvolle bussen en treinen richting Groningen te ontlasten, is het van belang scholieren en studenten te enthousiasmeren voor andere vervoerskeuzes, zoals de e-bike. Met een e-bike hebben degenen die anders 'te ver' van hun onderwijsinstelling afwoonden, een goed alternatief voor het openbaar vervoer.

Maar hoeveel scholieren en studenten willen en kunnen met de e-bike naar school reizen? Hoe kijken ze er tegenaan? Wat zijn hun wensen en eisen? Voor een antwoord op deze vragen is een pilot gehouden waarbij 170 scholieren en studenten een maand lang met de e-bike naar hun onderwijsinstelling zijn gefietst. De pilot is uitgevoerd bij CSG Augustinus en CSG Wessel Gansfort, Hanzehogeschool, Noorderpoort, Alfa-college en Rijksuniversiteit Groningen.

Resultaten pilot

Uit de evaluatie blijkt dat de meeste deelnemers fietsen op de e-bike leuk, gemakkelijk en ‘snel’ vinden. Dat de e-bike beter is voor het milieu dan het OV wordt ook als een voordeel gezien door een grote groep WO-studenten. Ook geven de meeste deelnemers aan de e-bike niet suf of vooral voor ouderen en senioren te vinden. Daarmee wordt de e-bike een aantrekkelijk alternatief voor het OV.

De meeste deelnemers zouden de elektrische fiets willen aanschaffen als hij goedkoper zou zijn of financiering mogelijk is. Bijvoorbeeld via een leaseconstructie met een vast bedrag per maand. Na de pilot konden deelnemers een e-bike goedkoper aanschaffen. Circa 10% van de scholieren (voortgezet onderwijs) en 7% van de WO-studenten hebben hiervan gebruik gemaakt.

Directe gevolgen pilot

  • Hanzehogeschool en CSG zetten vanaf schooljaar 2015-2016 allebei twee e-bikes in om meer scholieren en studenten te laten kennismaken met de e-bike. Zodoende kunnen meer scholieren en studenten de e-bike uitproberen.
  • RUG en Hanzehogeschool hebben oplaadpunten laten aanleggen. Overigens bleek dat oplaadpunten geen noodzakelijke voorwaarde zijn voor het gebruik van een e-bike.
  • In samenwerking met Groningen Bereikbaar kunnen werknemers van de deelnemende scholen ook een e-bike uitproberen voor hun woon-werkverkeer.
  • Scholen hebben binnen hun WKR (werkkostenregeling) ruimte gemaakt om gebruik van de fiets/e-bike onder werknemers verder te stimuleren.
  • Daarnaast heeft de Hanzehogeschool vijf e-bikes uit de e-bike pool aangeschaft voor het zakelijk verkeer tussen de verschillende schoollocaties.
  • In de regio’s Gelderland en Utrecht zijn aan de hand van de Groningse aanpak soortgelijke e-bike pilots opgezet.

Vervolgstappen

  • Het maken van een verdiepingsslag met de stakeholders onder leiding van gedragsexperts om meer inzicht te krijgen in bepaalde thema's (onder meer veiligheid en financiën).
  • Het ontwikkelen van een business case door studenten en scholieren, waarbij een uitvraag wordt gemaakt voor marktpartijen. Drie studenten van de Rijksuniversiteit Groningen, Niek Velthausz, Daniel Harding en Floor Wielinga, hebben in opdracht van Groningen Bereikbaar onderzoek gedaan naar de potentie van de e-bike voor scholieren en studenten. Het doel van deze opdracht was het ontwikkelen van een business case voor een dienst en/of product, waardoor vanaf het schooljaar 2016-2017 dagelijks ten minste 150 scholieren en studenten in de ochtendspits met de e-bike naar school reizen in plaats van met de trein. Het onderzoek was in het kader van Beter Benutten Regionaal Spoor. Lees het rapport Groen licht voor gezond reizen; de potentie van de e-bike onder studenten en scholieren in Groningen (PDF, 26 april 2016)
  • Het doen van een uitvraag aan de markt. Leveranciers worden gevraagd om met een e-bikedienst of -product te komen.

Beter Benutten

Dit project is onderdeel van het pakket Beter Benutten in de Regio Groningen-Assen. In dit programma werken Rijk, regio en bedrijfsleven samen om de bereikbaarheid in onze regio over weg, water en spoor te verbeteren. De uitvoering van het thema Onderwijs & Bereikbaarheid is in handen van Groningen Bereikbaar. De onderwijsinstellingen nemen actief deel aan de pilot.