Slim onderweg

Tweets

4 uren geleden
RT : N33 Veendam►Eemshaven. De brug bij knooppunt Zuidbroek is vrij voor verkeer, later vanavond gaat deze weer dicht voor…

Nieuws

 1. Update: Voorbereidende onderzoeken door Combinatie Herepoort gestart
  Via Aanpak Ring Zuid - De aannemer van Aanpak Ring Zuid, Combinatie Herepoort, laat vanaf deze week drie onderzoeken uitvoeren in de omgeving van de zuidelijke ringweg. Het gaat om een meetonderzoek, een bomenonderzoek en een onderzoek naar de grondopbouw. De onderzoeken zijn n
  Lees verder bij onze partner >>
 2. 8 september: Informatiebijeenkomst over kansen WKR voor mobiliteit
  Hoe kunt u de werkkostenregeling (WKR) en onbelaste vergoedingen beter benutten in uw mobiliteitsbeleid? Daarover houdt Groningen Bereikbaar op donderdag 8 september 2016 een bijeenkomst voor grote en kleinere Groningse bedrijven. Het doel is om samen in gesprek te gaan over de kansen die de WKR en onbelaste vergoedingen bieden voor mobiliteitsbeleid. Groningen samen bereikbaar houden Groningen Bereikbaar heeft de ambitie de meest noordelijke economische motor van Nederland gezond en bereikbaar te houden. Graag brengen we lokale ervaringen en kennis samen tijdens deze bijeenkomst; grote en kleine bedrijven kunnen op deze wijze makkelijk en snel van elkaar leren. Voor wie is het interessant? Medewerkers van bedrijven uit Groningen die betrokken zijn bij interne vergoedingen, belast én onbelast. Bijvoorbeeld HRM- of juridische adviseurs of beleidsmakers. Ook andere geïnteresseerden zijn van harte welkom. Aanmelden? De bijeenkomst is op 8 september van 15:00-17:00 uur in het Provinciehuis in Groningen. Entree is gratis. U kunt zich aanmelden via info@groningenbereikbaar.nl.
  Lees verder >>
 3. Weer bediening Oostersluis in ochtend- en avondspits
  De Oostersluis in Groningen wordt sinds 21 juli weer bediend voor de scheepvaart in de spits. Dat besluit is genomen door Rijkswaterstaat na overleg met de provincie Groningen, de gemeente Groningen en Groningen Bereikbaar. Voor het wegverkeer zijn er alternatieve adviesroutes aangegeven. Het opheffen van de stremming voor de scheepvaart in de spitsperiode geldt tot en met het eind van de schoolvakanties (28 augustus). Schade  Door de aanvaring van een vrachtschip met de Oostersluisbrug in Groningen is dinsdag aanzienlijke schade aan de brugconstructie van één van de bruggen ontstaan. Naar verwachting zal de brug langere tijd uit de roulatie zijn. Onderzocht wordt hoe lang de reparatie gaat duren. De sluis is niet beschadigd. Door de aanvaring is de brug aan de zuidzijde van de sluis ontzet. Om het scheepvaartverkeer te kunnen laten passeren is het brugdek omhoog gezet en geborgd. Daardoor is de situatie veilig. De maatregel heeft tot gevolg dat het wegverkeer nog maar van één brug gebruik kan maken. Spits  Aanvankelijk werd besloten om de sluizen tijdens de spitsuren niet te bedienen. Uit observaties en analyses van betrokken overheden is inmiddels gebleken dat tijdens de zomerperiode – waarin het verkeersaanbod vanwege de vakanties aanzienlijk is afgenomen - de hinder voor het verkeer ook tijdens spitsbediening van de sluis beperkt is. Daarom heeft Rijkswaterstaat besloten om de stremming voor het scheepvaartverkeer in de spitsperiodes op te heffen. Alternatieve routes Enige hinder is echter niet te voorkomen. Om de hinder voor het wegverkeer te beperken zijn er alternatieve adviesroutes ingesteld, die worden aangegeven met gele omleidingsborden. Fietsers kunnen gebruik maken van de Korreweg (Gerrit Krolbrug) en Sontweg (Sontbrug). Bron: Rijkswaterstaat
  Lees verder >>
 1. Bereikbaarheid projectbureau tijdens zomervakantie
  Via Aanpak Ring Zuid -
  Lees verder bij onze partner >>
 2. Verkeerslichten zonder groen voor vlottere doorstroming bussen
  Sinds donderdag 14 juli staan er in Stad voor het eerst tweelichten die ook voor auto's, fietsers en voetgangers gelden. De verkeerslichten zonder groen zijn opgesteld aan het Wouter van Doeverenplein. De nieuwe verkeerslichten gaan alleen aan als er een bus vanaf de Oosterhamrikkade aankomt. Auto's, fietsers en voetgangers op de Kapteynlaan moeten dan even wachten zodat de bus vlotter doorstroomt. Als de verkeerslichten uit zijn, gelden de tekens op de weg. Bron: gemeente Groningen
  Lees verder >>
 3. Handtekeningen gezet onder intentieverklaring Ringwegacademie
  Via Aanpak Ring Zuid - In het stadhuis van Groningen zijn vanochtend de handtekeningen gezet onder een bijzondere samenwerking tussen Aanpak Ring Zuid, de regionale opleidingscentra (roc’s) Alfa-college, Noorderpoort en Terra en de aannemer Combinatie Herepoort. Afgesprok
  Lees verder bij onze partner >>

Fietscampagne Rij2op5

Op 21 maart start Groningen Bereikbaar met de fietscampagne 'Rij2op5' en biedt bedrijven de kans werknemers te stimuleren vaker per fiets naar het werk te reizen.

Deze geheel verzorgde fietsstimuleringscampagne verleidt automobilisten om de fiets naar het werk te nemen met een concreet, haalbaar doel: "Ga twee van de vijf werkdagen op de fiets naar het werk: rij2op5". De campagne benadrukt de voordelen van het reizen met de fiets. Niet alleen door concrete cijfers te benoemen (minder kosten, meer beweging, minder CO2-uitstoot), maar bijvoorbeeld ook door te benadrukken wat een prachtige omgeving je ziet op de fiets.

Live Traffic Groningen

"Live Traffic Groningen zorgt voor actuele en betrouwbare verkeers- en parkeerinformatie"

Projecten

"De stad Groningen staat aan de vooravond van ingrijpende infrastructurele projecten om de bereikbaarheid te verbeteren!"

Werkgevers

Wanneer er gewerkt wordt aan de weg zijn wisselend bepaalde delen van de stad minder goed bereikbaar met de auto. Bijvoorbeeld doordat maar een rijbaan open is of er een weg is afgesloten.

Als u met ons wilt praten over uw bereikbaarheid de komende jaren dan zijn we van harte bereid om met u in gesprek te gaan. Samen kunnen we kijken wat er gedaan kan worden om ervoor te zorgen dat u bereikbaar bent en blijft en daarmee ook bijdraagt aan een bereikbare stad! Dus aarzel niet en neem gerust contact met ons op! Op het moment dat de bereikbaarheid in uw omgeving onder druk komt te staan door projecten, nemen wij contact met u op. Samen met u, het project en andere partijen maken we afspraken over het bereikbaar houden van de omgeving.