Slim onderweg

Tweets

Nieuws

 1. Actuele stand van zaken werkzaamheden Grunobuurt
  Via Aanpak Ring Zuid - In en nabij de Grunobuurt werkt Waterbedrijf Groningen aan het verleggen van waterleidingen voor de ombouw van de zuidelijke ringweg. Omwonenden hebben een brief gekregen over de actuele stand van zaken.
  Lees verder bij onze partner >>
 2. Groningen Bereikbaar inventariseert bestel- en vrachtverkeer
  Groningen Bereikbaar gaat tijdens vijf ochtend- en avondspitsen op negen locaties in de regio Groningen-Assen het bestel- en vrachtverkeer inventariseren. Op deze manier wil Groningen Bereikbaar in contact komen (of blijven) met de bedrijven die in deze regio een rol spelen op het gebied van het goederenvervoer en distributie. De gegevens gaat Groningen Bereikbaar gebruiken om samen met deze bedrijven plannen te maken om de regio goed bereikbaar te houden, ook tijdens de uitvoering van grote infrastructurele werkzaamheden die op stapel staan. Dit vanuit de gedachte dat ook deze transportbedrijven en andere vervoerders groot belang hebben bij goede bereikbaarheid in en rond Groningen. Negen locaties Concreet gaat Groningen Bereikbaar tussen 30 november en 4 december de vrachtauto's en bestelwagens filmen die op dat moment in de spits rijden op de volgende negen locaties: 1. N7-oost, ten zuiden van Groningen in westelijke richting 2. N7-west, ten zuiden van Groningen na Hoogkerk in oostelijke richting 3. A28, ten zuiden van Groningen richting het noorden 4. N860-zuid, ten oosten van Haren richting het zuiden 5. N860-oost, richting Waterhuizen 6. N386, in noordelijke richting (Kropswolde) 7. A28, ten zuiden van Assen richting het noorden 8. N33, ten zuiden van Assen richting het oosten 9. Rijksstraatweg, ten zuiden van Haren richting het oosten. Afspraken met vervoerders Samenwerkingsorganisatie Groningen Bereikbaar werkt met een groot aantal partners samen om Groningen en de regio blijvend bereikbaar te houden. Tijdens de ombouw van de zuidelijke ringweg heeft Groningen Bereikbaar daarbij de opdracht om de hinder zo veel mogelijk te beperken. Dit kan o.a. worden gedaan door ervoor te zorgen dat (tijdelijk) het verkeersaanbod van (vracht)auto's in de spits op de zuidelijke ringweg afneemt. Groningen Bereikbaar stimuleert daarom ander reis- en werkgedrag bij forensen, bezoekers en goederenverkeer. Tot nu toe richtte Groningen Bereikbaar zich hierbij vooral op bedrijven in het zuidoosten van de gemeente Groningen. Via de aangekondigde inventarisatie wil Groningen Bereikbaar dit uitbreiden naar de hele regio. Want goede afspraken met vervoerders en samen ontwikkelde maatregelen om de spitsuren te mijden kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het bereikbaar houden van de regio. Geen kentekenregistratie Groningen Bereikbaar benadert alleen bedrijven die via belettering c.q. reclame-uitingen op de auto herkenbaar zijn. Er worden geen kentekens geregistreerd om informatie te verzamelen. Bedrijven die op genoemde momenten regelmatig worden geregistreerd door (een van) de camera’s kunnen telefonisch worden benaderd. Hen wordt gevraagd of zij willen meewerken aan of ideeën hebben voor de vermindering van het aantal spitsritten in Groningen en de regio. Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u contact opnemen met mobiliteitsmanager Thomas Faber van Groningen Bereikbaar via t.faber@groningenbereikbaar.nl.
  Lees verder >>
 3. Workshop Groningen Bereikbaar op Let's Gro: over filefeesten, klaaguurtjes en elektrische ministeps
  Hoe ga je vanaf 2017 slim onderweg naar Groningen? Die vraag legde Groningen Bereikbaar op 20 november voor aan bezoekers van het inspiratiefestival Let's Gro. Via een interactieve workshop namen we de deelnemers mee naar de nabije toekomst, als er hard wordt gewerkt aan de zuidelijke ringweg en het Hoofdstation. Prikkelende vragen Rond een grote kaart van de gemeente Groningen bogen de deelnemers zich in twee groepen over prikkelende vragen over nieuwe vervoersmiddelen, alternatieve routes en anders werken. Maar ook over de vraag: hoe krijg je collega's enthousiast om slim te reizen? En wat als het verkeer rond Groningen toch vast komt te staan in 2017? Brainstorm over een plan B.   Filefeesten De workshop leverde originele ideeën op, zoals reizen per elektrische mini-step of watertaxi, een app voor vergaderlocaties in de regio, filefeesten en klaaguurtjes op de lokale radio tijdens de spits. Een tip voor Groningen Bereikbaar was om meer aan te sluiten bij waarden waarmee forensen zich willen identificeren, iets moeten is niet leuk. En filerijden is een keuze, concludeerden de deelnemers. Mensen zelf laten nadenken over hun mobiliteit maakt ze bewust van de verschillende keuzes die er zijn, maar (het moeten) veranderen is lastig.
  Lees verder >>
 1. Oprit Noorderhoogebrug richting Noordzeebrug van 30 november tot 4 december afgesloten
  Via Ring Groningen - Van maandagochtend  30 november  06.00  uur tot  vrijdag 4 december   19.00 uur is de oprit vanuit Noorderhoogebrug richting de Noordzeebrug/Noordelijke Ringweg afgesloten.
  Lees verder bij onze partner >>
 2. Fietsecoduct Stadsweg omstreeks 23 november open
  Via Ring Groningen - De afrondende werkzaamheden aan het nieuwe fietsecoduct Stadsweg zijn nagenoeg klaar. De verwachting is dat het fietsecoduct maandag 23 november open gaat voor fietsers en voetgangers. Dit nog even onder voorbehoud i.v.m. het natte weer. 
  Lees verder bij onze partner >>
 3. Afsluitingen buiten spit bij Ring Oost vanwege groenaanleg
  Via Ring Groningen - Nu de werkzaamheden aan de Oostelijke Ringweg klaar zijn voor wat betreft nieuwe wegaansluitingen, kan de groenafwerking verder plaatsvinden. Hiervoor zullen eind november en begin december buiten de spits nabij de Oostelijke Ringweg enkele afsluitingen z
  Lees verder bij onze partner >>

E-Bike Regeling

"Maak ook gebruik van de E-bike regeling. Geniet van de voordelen én ontvang korting op de aanschaf van een nieuwe e-bike"

Projecten

"De stad Groningen staat aan de vooravond van ingrijpende infrastructurele projecten om de bereikbaarheid te verbeteren!"

Werkgevers

Wanneer er gewerkt wordt aan de weg zijn wisselend bepaalde delen van de stad minder goed bereikbaar met de auto. Bijvoorbeeld doordat maar een rijbaan open is of er een weg is afgesloten.

Als u met ons wilt praten over uw bereikbaarheid de komende jaren dan zijn we van harte bereid om met u in gesprek te gaan. Samen kunnen we kijken wat er gedaan kan worden om ervoor te zorgen dat u bereikbaar bent en blijft en daarmee ook bijdraagt aan een bereikbare stad! Dus aarzel niet en neem gerust contact met ons op! Op het moment dat de bereikbaarheid in uw omgeving onder druk komt te staan door projecten, nemen wij contact met u op. Samen met u, het project en andere partijen maken we afspraken over het bereikbaar houden van de omgeving.