Slim onderweg

Tweets

Nieuws

 1. Hanzehogeschool winnaar Low Car Diet Groningen 2016
  De Hanzehogeschool Groningen mag zich het duurzaamst reizende bedrijf van Groningen 2016 noemen. De Hanzehogeschool won de Groningse editie van het Low Car Diet, de grootste duurzame mobiliteitswedstrijd van Nederland. De medewerkers reisden in april 58% schoner en bespaarden 278 kilo CO2. In totaal hebben de deelnemende bedrijven 50% minder met de auto gereden in de spits, 17 ton minder CO2 uitgestoten en 16% minder reiskosten gemaakt.  Winnaars Van 1 t/m 30 april hielden Urgenda en Groningen Bereikbaar het Low Car Diet, een wedstrijd tussen bedrijven en hun medewerkers om zo schoon, goedkoop en duurzaam mogelijk te reizen. Zo'n 400 medewerkers van 11 bedrijven en instellingen deden in Groningen mee. De bedrijven konden winnen in de categorieën 'schoonst reizende bedrijf' en 'grootste verbeteraar'. De Hanzehogeschool eindigde in beide categorieën op de eerste plaats. DUO won de tweede prijs als 'schoonst reizende bedrijf', de provincie Groningen ging met de derde prijs naar huis. In de categorie 'grootste verbeteraar' werd Rabobank Stad en Midden Groningen tweede en Gasunie derde. Voor de individuele deelnemers waren er prijzen te verdelen in de categorieën meeste fietskilometers, meeste OV-kilometers en de meeste vermeden kilometers. Helft minder auto's in de spits De resultaten werden bijgehouden via de online tool Carbon Manager. Daaruit blijkt dat de deelnemers in april 50% minder in de spits in de auto hebben gereden, 17 ton minder CO2 hebben uitgestoten en 16% minder reiskosten hebben gemaakt. Veel deelnemers die anders de auto pakten, werkten meer thuis, reisden met het OV of stapten op de fiets. De resultaten zijn te vinden op: www.lowcardiet.nl/dashboard/publiek/groningen. Low Car Diet Groningen Het Low Car Diet stimuleert medewerkers om andere, duurzame vormen van werk en vervoer uit te proberen, zoals (deel-)fietsen, (high speed) e-bikes, alternatieve werk- en vergaderlocaties, het openbaar vervoer en elektrische en deelauto's. In Groningen deden ongeveer 400 werknemers mee van DUO, Gasunie, Gemeente Groningen, Hanzehogeschool Groningen, Marne Mosterd, Oosterhof Holman, Provincie Groningen, Rabobank Stad en Midden Groningen, RDW, Regio Groningen-Assen en het Waterbedrijf Groningen. Groningen Bereikbaar ondersteunt het Low Car Diet niet alleen om duurzaam reizen te stimuleren. Anders reizen en werken leidt ook tot minder drukte op de weg en een betere bereikbaarheid van Groningen tijdens grote projecten als de ombouw van de zuidelijke ringweg. De prijsuitreiking vond donderdag 12 mei plaats in het Provinciehuis.
  Lees verder >>
 2. Raad van State geeft groen licht voor aanpassingen De Papiermolen
  Via Aanpak Ring Zuid - De afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft het beroep tegen de monumentenvergunning van De Papiermolen niet-ontvankelijk verklaard. Dat betekent dat het terrein van De Papiermolen aangepast mag worden om de ombouw van de zuidelijke ringwe
  Lees verder bij onze partner >>
 3. Meeuwerderweg vanaf 17 mei tot 18 juni gestremd
  Vanaf dinsdag 17 mei wordt aan de Meeuwerderweg, tussen Griffeweg en Duikerstraat, gewerkt aan een nieuw riool. Het gaat om de aanleg van een regenwaterafvoer vanaf cultuurcentrum de Oosterpoort naar het Oude Winschoterdiep. Deze ingreep vermindert de kans op wateroverlast op straat bij hevige regenval. De werkzaamheden duren naar verwachting een maand Omleiding, winkels voor alle verkeer bereikbaar Het werk aan de Meeuwerderweg levert verkeersoverlast op. Doorgaand verkeer wordt met borden omgeleid via de Hereweg en de Europaweg. Fietsers kunnen gebruik maken van een omleiding langs het Oude Winschoterdiep. De winkels aan de Meeuwerderweg blijven bereikbaar, ook voor automobilisten. Voor dat verkeer is een extra omleiding langs de Palmslag beschikbaar. Het werk aan de Meeuwerderweg duurt tot zaterdag 18 juni. Laatste in serie van maatregelen tegen wateroverlast De afgelopen jaren werden in de Oosterpoort al diverse maatregelen genomen om wateroverlast na hevige stortbuien tegen te gaan. Dit gebeurde nadat de Meeuwerderweg een paar keer blank stond na hevige stortbuien en het water winkels en woningen binnenstroomde. Er kwamen waterdoorlatende putdeksels in de straat en in de straten tussen de Oosterweg en Meeuwerderweg zijn waterafvoergoten aangebracht. Tussen Meeuwerderweg en het Oude Winschoterdiep is destijds een extra regenwaterafvoer gemaakt. De regenwaterafvoer vanaf de Oosterpoort is de laatste ingreep in deze serie van maatregelen. Bron: gemeente Groningen
  Lees verder >>
 1. Combinatie Herepoort i.o. kan aan de slag met de voorbereidende werkzaamheden
  Via Aanpak Ring Zuid - Combinatie Herepoort i.o. kan aan de slag met de voorbereidende werkzaamheden voor Aanpak Ring Zuid. Cees Brandsen, hoofdingenieur-directeur Grote Projecten en Onderhoud bij Rijkswaterstaat en de directie van Herepoort hebben vanmorgen het Design & Co
  Lees verder bij onze partner >>
 2. Werkzaamheden in Groningen deze zomer: een overzicht
  Ook deze zomer staan er weer de nodige werkzaamheden aan de Groningse wegen en bruggen op stapel. Een overzicht: Noordzeebrug Vanaf maandag 9 mei tot en met vrijdag 3 juni zijn er rondom de Noordzeebrug beperkt rijstroken beschikbaar. In de eerste twee weken van mei ondervindt het verkeer dat de stad uitgaat hier hinder van. Vanaf 23 mei t/m 3 juni dient het verkeer dat vanuit de richting Eemshaven de stad inrijdt ook rekening te houden met filevorming. De werkzaamheden hebben te maken met een verzakking in de weg tussen het nieuwe viaduct bij de Bedumerweg en de nieuwe Noordzeebrug aan de Curaçaostraatzijde. Kijk voor meer informatie op www.ringgroningen.nl. Bedumerweg Van 17 mei tot en met 31 mei voert de gemeente Groningen onderhoudswerk uit aan de hoofdrijbaan van de Bedumerweg. Er wordt gewerkt van de Molukkenstraat tot de Asingastraat. De Bedumerweg is dan gestremd. Voor weggebruikers zijn er  omleidingsroutes. Boterdiep en Oostersingel Op 12 mei, vanaf 7:00 uur, tot en met 13 mei, 20:00 uur, is het Boterdiep gestremd. Ook de Oostersingel zal twee zaterdagen gestremd zijn, namelijk op zaterdag 21 mei van 8:00 uur tot en met 20:00 uur en op zaterdag 28 mei vanaf 7:00 uur tot en met 20:00 uur. Reservedata voor deze werkzaamheden zijn 3 en 4 juni. Herewegviaduct In de zomer worden werkzaamheden verricht aan de onderzijde van het Herewegviaduct. Dit betekent dat er geen treinen richting Assen rijden. Ter vervanging van de treinen worden bussen ingezet. Noordelijke en oostelijke ringweg Vanaf 10 juni t/m 26 augustus wordt in verschillende fases de bovenste asfaltlaag van de noordelijke- en oostelijke ringweg vervangen. Voor het grootste deel van de werkzaamheden geldt dat verkeer kan blijven rijden (met beperkte rijstroken). Een enkele keer is er een stremming/omleiding. Eind mei volgt meer informatie over de exacte planning en de te verwachten hinder. Houd hiervoor ook www.ringgroningen.nl in de gaten. Griffebrug Van 1 juli t/m 31 augustus worden er werkzaamheden verricht aan de Griffebrug. Voor verkeer dat de stad uitrijdt heeft dit geen grote gevolgen. Voor verkeer naar de stad toe is de brug in die periode gestremd. Meeuwerderweg De Meeuwerderweg is in de periode van 17 mei tot en met 18 juni gestremd tussen de Griffeweg en Palmslag/Duikerstraat in de verband met rioleringswerkzaaheden. Aanpak Ring Zuid In het kader van de ombouw van de zuidelijke ringweg worden al de nodige werkzaamheden verricht. Het gaat hierbij om het verleggen van kabels en leidingen die voor de ombouw in de weg liggen en om verkeersmaatregelen in de wijken Helpman en Coendersborg. Neem om goed op de hoogte te blijven van deze ontwikkelingen een kijkje op www.aanpakringzuid.nl. Kijk voor actuele informatie rond werkzaamheden en evenementen op de werkzaamhedenkaart van Groningen Bereikbaar.
  Lees verder >>
 3. Foutje in plattegrond nieuwsbrief Helpman/Coendersborg
  Via Aanpak Ring Zuid - In de nieuwsbrieven die vandaag en morgen in Helpman/Coendersborg worden bezorgd, is een fout geslopen. Een afsluiting voor autoverkeer staat op de plattegrond op een verkeerde plek. Omwonenden krijgen vandaag een brief waarin de fout wordt hersteld.
  Lees verder bij onze partner >>

Low Car Diet 2016

"Doe mee met het Low Car Diet. De grootste duurzame mobiliteitswedstrijd van Nederland"

Live Traffic Groningen

"Live Traffic Groningen zorgt voor actuele en betrouwbare verkeers- en parkeerinformatie"

Fietscampagne Rij2op5

Op 21 maart start Groningen Bereikbaar met de fietscampagne 'Rij2op5' en biedt bedrijven de kans werknemers te stimuleren vaker per fiets naar het werk te reizen.

Deze geheel verzorgde fietsstimuleringscampagne verleidt automobilisten om de fiets naar het werk te nemen met een concreet, haalbaar doel: "Ga twee van de vijf werkdagen op de fiets naar het werk: rij2op5". De campagne benadrukt de voordelen van het reizen met de fiets. Niet alleen door concrete cijfers te benoemen (minder kosten, meer beweging, minder CO2-uitstoot), maar bijvoorbeeld ook door te benadrukken wat een prachtige omgeving je ziet op de fiets.

Projecten

"De stad Groningen staat aan de vooravond van ingrijpende infrastructurele projecten om de bereikbaarheid te verbeteren!"

Werkgevers

Wanneer er gewerkt wordt aan de weg zijn wisselend bepaalde delen van de stad minder goed bereikbaar met de auto. Bijvoorbeeld doordat maar een rijbaan open is of er een weg is afgesloten.

Als u met ons wilt praten over uw bereikbaarheid de komende jaren dan zijn we van harte bereid om met u in gesprek te gaan. Samen kunnen we kijken wat er gedaan kan worden om ervoor te zorgen dat u bereikbaar bent en blijft en daarmee ook bijdraagt aan een bereikbare stad! Dus aarzel niet en neem gerust contact met ons op! Op het moment dat de bereikbaarheid in uw omgeving onder druk komt te staan door projecten, nemen wij contact met u op. Samen met u, het project en andere partijen maken we afspraken over het bereikbaar houden van de omgeving.